güvence

Herkese Güvence Sosyalizmde

Güvence mücadelesini Marksizm’e aykırılıkla suçlamak Marksizm’i bir akademik bilgi yığını olarak algılayan ezbercilerin işidir. Marksizm, işçi sınıfının…

Güvence, Kimlikler ve 2 Temmuz

Güvence toplumunun inşası aslında insanın doğuştan edindiği kimliklere mutlak anlamda saygı duyan bir siyasi yapının inşasından bağımsız düşünülemez. …

Diploma ve Ötesi

"Neden üniversite okumalıyım?” sorusuna verilen cevap olarak elde bir tek “alınacak diplomayla yapılacak mesleğin cezbediciliği ve garantiye…

Tutunamayanlara Bir Toplum Vadetmek

Sermaye ilişkisinin güncel biçiminin çözdüğü toplumsallık içerisinde en sıradan gündelik dayanışma ilişkilerinden bile kopuşmuş bireyler neredeyse sıfır…