Politika

Kemalizme Son Darbe – Mehmet Yılmazer

Erdoğan, bölgede bugünün dünya dengelerinden yararlanarak, çok kutuplu dünyayı ve kutupların oldukça kaygan olduğu gerçeğini iyi okuyarak kendine bir alan…

Herkese Güvence Sosyalizmde – M. Sinan Mert

Güvence mücadelesini Marksizm’e aykırılıkla suçlamak Marksizm’i bir akademik bilgi yığını olarak algılayan ezbercilerin işidir. Marksizm, işçi sınıfının…