Politika

Heykelleri Yıkmak

"Düzgün Baba kutsalımızdır, heykel dikilmesine rızamız yoktur." Ömrünü tüketen, çağa uyum sağlamayan değerler, simgeleriyle birlikte yıkılır. Dönemi…

Ezber Bozmak

Yaşanan politik krizi bir demokratik cumhuriyet inşasına payanda yapmak isteyen aktörlerin, bir taraftan restorasyon cephesini erken seçim talebini etkin ve…

Politik Durum: “Yoksullara Sabır”

Saray yaklaşan hoşnutsuzluk ve öfkeyi yatıştırmak için bir yandan kolluk güçlerini arttırarak, öte yandan Diyanet ve tarikatlarla sabır telkin ederek bu…

Beklemek Yerine İstemek

Faşizm hegemonya üreterek değil karşıtlarını büyük oranda felç ederek varlığını sağlamlaştırmaya devam etmektedir. Kendimizden başlayarak bu felç olma…

Seçimle Değil Sınıfla

Faşizmin çözülmesinin gerçek olanağının işçi sınıfının rejime sırt çevirdiğini örgütlü bir şekilde göstermesi olduğu anlaşılmazsa, faşizmin kapitalizm ile…

Anahtar Aynı, Kilit de Aynı mı?

İlk saldırılarda kararlı bir saf tutulamazsa, ileride saf tutulacak kimse bulunamıyor. Saray, koşullar açısından 7 Haziran sonrası “başarı”sını elde etme…

Devlet Kapitalizmi Tartışmaları Üzerine

Devlet kapitalizminin tartışmanın merkezine doğru gelmeye başlaması aslında küresel ölçekte güç dengelerinin değişmeye başlamasıyla doğrudan ilişkilidir. …

Filmin Sonu mu?

Tabloyu en iyi sağlıkçılar açıklıyor: “Yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz! Tükeniyoruz!” Ekim, kasım kıyametin kopma zamanı olacağa benziyor. AB zirvesi…