Tarama Kategorisi

M. Sinan Mert

13 Kasım’da el yükselten faşizm

Halkın politik bir özne olarak sokakta olmasının değil; olmamasının provokasyonların esas kaynağı olduğu artık anlaşılmak ve hazırlıkları bunun üzerine…

Neler oluyor? Kim kimle anlaşıyor?

M.A.Çelebi’nin yakasına hakaretamiz bir söylem eşliğinde AKP rozeti takılmasının, Feyzioğlu’nun Lefkoşe’ye büyükelçi atanmasının dumanı tüterken,…

Paris’te direniş haftası

Fransa’da son birkaç haftadır rafineri işçilerinin grevleri ülkenin siyasi gündemini belirlemeye devam ediyor. En büyük rafinerilerde yaşanan grevler,…

Eylem, kınama, kınamayı kınama…

Ezilenlerin şiddeti üzerine bir ilke tartışması değil, içinden geçilen belirleyici momentte devrimci demokrasi güçlerinin en etkin pozisyon almasının ne…

Hoş geldin Emek ve Özgürlük

Aynı nehirde iki defa yıkanılmıyor muhakkak, 1990’lar nostaljisi üretmek değil amacımız. Ancak sınıfın hegemonyadan kopuşunu hızlandıracak, derinleştirecek…

Devrimci propaganda ne anlatır?

Günümüzde sosyalistlerin politik krizinin en temel veçhesi devrim ile sahici bir bağ kurma noktasındaki zaaflarıdır. Devrimciler siyaset bilimci…

Kemalist kabarıştan ne çıkar?

Kemalizmin burjuva devriminin kurucu ideolojisi olduğunu unutmanın önümüzdeki momentte, işçi sınıfının bağımsız ideolojik ve politik mücadele hattını…