Tarama Kategorisi

M. Sinan Mert

Neoliberalizm Nedir? Orta Sınıf Kimdir?

AKP neoliberalizme sırtını mı döndü? İzmir depreminden alt sınıflar ve orta sınıflar aynı düzeyde mi etkilendi? Her şey sınıfsal mı yoksa kimlikler daha mı…

Kriz Vurdukça Belirginleşen Seçenekler

Kendi zihin yapılarımızı, yaşam biçimimizi ve alışkanlıklarımızı bir engel olmaktan çıkararak yeni bir dönemin kurucu unsurları olmaya hazır mıyız? …

Bolivya’daki Seçimler Bize Ne Anlatır?

Bolivya’da halk muhalefetinin kendisinden kaçırılan seçimleri zorla, sokakta yürütülen bir mücadeleyle yaptırmasıyla Türkiye’de muhalefetin ekserisinin…

Ezber Bozmak

Yaşanan politik krizi bir demokratik cumhuriyet inşasına payanda yapmak isteyen aktörlerin, bir taraftan restorasyon cephesini erken seçim talebini etkin ve…

Beklemek Yerine İstemek

Faşizm hegemonya üreterek değil karşıtlarını büyük oranda felç ederek varlığını sağlamlaştırmaya devam etmektedir. Kendimizden başlayarak bu felç olma…

Seçimle Değil Sınıfla

Faşizmin çözülmesinin gerçek olanağının işçi sınıfının rejime sırt çevirdiğini örgütlü bir şekilde göstermesi olduğu anlaşılmazsa, faşizmin kapitalizm ile…

Devlet Kapitalizmi Tartışmaları Üzerine

Devlet kapitalizminin tartışmanın merkezine doğru gelmeye başlaması aslında küresel ölçekte güç dengelerinin değişmeye başlamasıyla doğrudan ilişkilidir. …

Zil Takıp Oynayan Irkçılık

12 Eylül’ün devamı Çökertme Planı’nın bir siyasi harekete değil de aslında toplumun kökenine kibrit suyu ekme operasyonu olduğunu bundan daha iyi anlatan…