Kültür ve Sanat

‘Hep Sonradan’ Seyirciyle Buluşuyor

Ahmet Kaya’nın yaşamı ve eserleri tiyatro oyunu haline getirildi. Çok nitelikli bir kadronun hayat verdiği oyun İstanbul’da 31 Ocak’tan itibaren…

Humata, Huhta, Huvareşta!

Romantik zeminde ruhumu ve gerçeklik zemininde zihnimi diyalektik materyalizm ile doyurmaya çabalayan biri olarak zaten amacım ne dinlere ne de tanrılara…

Otobüs (2) – Orhan Miçoğulları

Bu sahneler tam da Dickensvari bakış açısını, yani yukarı tabakaya ait okuyucunun/izleyicinin, aşağı tabakaya mensup bireyin başına gelenleri, olayları…

Otobüs – Orhan Miçoğulları

Otobüs filmi ise her ne kadar bu gerçekliğe temas ediyor gibi görünüyor olsa da en saf haliyle alıntıladığı nokta gerçeklik değil, tam tersine yabancılaşma…

Feminist Sanat – Tuğçe Kesim

Günümüzdeki feminist sanat tarihçilerinin büyük bölümü için sorun; değiştirilemez, biçimsiz “büyüklük standartları” değil, “bu standartların dayanağını…