Kenan Budak

Kenan Budak’ın Anısına Saygıyla

Kenan Budak’ı 2020’lerden doğru düşündüğümüzde, anısına saygıdan öte günümüz politik mücadelesini güçlendirecek değerinin ve mirasının yeniden kavranması…

Kriz, Sınıf Ve Kenan – M. Sinan Mert

Genel bir demokrasi cephesi faşizme karşı mücadele açısından önemlidir ancak proletarya sosyalizminin güçlenemediği koşullarda bu demokrasi cephesi…