Kenan Budak

Kenan Budak’ı anmak!

Örgütçü bir kişiliğin siyasal mücadelede ilerlediğinde de taban çalışmasından kopmadan iki çalışmayı da hakkıyla yapabileceğinin hatta böyle olmasının…

Kenan Budak yoldaşımızın ardından

Bir Kere Daha, 41 Yıl sonra... On yıllardır çok şey söyledik Kenan Budak Yoldaşımız için. Bu yüzden tekrarlardan kaçınmak adına söze ortasından…

Kenan Budak’ın Anısına Saygıyla

Kenan Budak’ı 2020’lerden doğru düşündüğümüzde, anısına saygıdan öte günümüz politik mücadelesini güçlendirecek değerinin ve mirasının yeniden kavranması…

Kriz, Sınıf Ve Kenan – M. Sinan Mert

Genel bir demokrasi cephesi faşizme karşı mücadele açısından önemlidir ancak proletarya sosyalizminin güçlenemediği koşullarda bu demokrasi cephesi…