Kenan Budak

Kriz, Sınıf Ve Kenan – M. Sinan Mert

Genel bir demokrasi cephesi faşizme karşı mücadele açısından önemlidir ancak proletarya sosyalizminin güçlenemediği koşullarda bu demokrasi cephesi…