“Açlık sınırıyla yoksulluk sınırı arasında sıkıştırılmış kırıntı değil, insan onuruna yaraşır asgari geçim ücreti istiyoruz”

Bursa’da sendikalar tarafından yapılan açıklamada 2021 bütçesinin ve asgari ücretin insan onuruna yaraşır biçimde olması gerektiği; güvenli çalışıp güvenceli yaşamanın talep edildiği belirtildi.

Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısı bugün yapılırken siyasi partiler ve sendikalar tarafından asgari ücretle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası(BATİS), Bağımsız Metal İşçileri Sendikası(BAMİS) ve Güvence Hareketi bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında işçilerin sömürü koşullarında çalıştığını belirterek zorunlu ihtiyaçların karşılanabileceği asgari geçim ücreti taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Bursa Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında söz alan BATİS-BAMİS İşçi Sendikaları Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Metin Burak, ülkedeki siyasi-ekonomik krizin ve pandeminin yükünü işçilerin ve yoksulların ödediğini belirterek “Bir ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ettiği sürece işsizlik, pahalılık, yoksulluk ve Covid-19 gibi salgın hastalıkların sona ermesi mümkün değildir.” dedi.

2021 bütçesinin sağlık ve eğitim gibi alanlarda ve emeklilere, işçilere yoksullara gelir güvencesi sağlaması dileklerini paylaşan Burak, “Üreterek yarattığımız değere karşılık, güvenli çalışma ve güvenceli yaşam istiyoruz. Açlık sınırıyla yoksulluk sınırı arasında sıkıştırılmış sefalet ücreti değil, insanca yaşam için gelir güvencesi istiyoruz.” dedi.

BATİS Genel Sekreteri Mehmet Yıldırak tarafından okunan basın metninde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun anti demokratik yapısına vurgu yapıldı.

“İşçi sınıfından veya işçi komitelerinden hiçbir yetki almadan, kurduğunuz asgari geçim ücreti komisyonu üyelerine soruyoruz, yoksul halklar için hiçbir değer üretmeden, aylık ne kadar para alıyor ve kendi burjuva cennetinizde, lüks yaşamak için ne kadar harcıyorsunuz?”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yoksulluk sınırı 8 bin lira, açlık sınırı ise 2 bin 500 lira olduğu, işsizliğin ise çığ gibi yükseldiği ülkemizde, milyonlarca işçiyi açlık sınırının altında ödenen sefalet ücretiyle, yaşamak zorunda bırakarak zulüm ediyorsunuz.”

“Değer üreterek zenginlik yaratan işçilerin ödediği, dolaylı ve dolaysız vergilerden oluşan bütçe ile milli gelirden düşen pay eşit dağıtılmayıp, siyasi ve ekonomik krizle yarattığınız İşsizlik, pahalılık ve yoksullukla, işçileri zehir saçan kirli iş kollarınızda çalışmak zorunda bırakarak, iş cinayeti olan intihar etmesine veya psikolojik olarak ömür boyu engelli kalmasına neden oluyorsunuz.”

“Komisyona katılan taraflara çağrımız: Sizler kapitalist sistemin burjuva cennetinde nasıl yaşıyorsanız, ezerek sömürüp zulüm ettiğiniz biz işçilerde emekleri karşılığında, insan onuruna yaraşır biçimde güvenli çalışıp, güvenceli yaşamak istiyoruz.”

“İşçi sınıfının ürettiği değerden elde edilen zenginlikle kurduğunuz burjuva cennetinizde yaşarken, işçilerin onurlu bir şekilde yaşamasını neden engelliyorsunuz?”

“Bizler yoksulluk içinde kıvranırken, açıklanan bilgilere göre covid-19 salgını sürecinde dünyadaki milyarderlerin serveti yüzde 27,5 artarak 10,2 trilyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’de milyonerlerin serveti 210 milyar 874 milyon artarak milyoner sayısı 268 bin 602 kişiye dayanmıştır.”

“İşçi sınıfının ürettiği değerden elde edilen zenginlikle kurduğunuz burjuva cennetinizde yaşarken, işçilerin onurlu bir şekilde yaşamasını neden engelliyorsunuz? Yoksullara yaşattığınız cehennemden kurtulmak için, mücadele veren onurlu işçilerden neden korkuyorsunuz? Biz işçiler sadaka değil, ürettiğimiz değere karşılık, zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar, asgari geçim ücreti istiyoruz.”

“BATİS-BAMİS İşçi Sendikaları olarak; öncelikle işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin aylık geçinebilecek taban ücretinin eşit olmasını, işçi sınıfının ürettiği değerden elde edilen zenginliğe karşılık, açlık ile yoksulluk sınırı arasında sıkıştırılmış sefalet ücreti değil, insan onuruna yaraşır ve en az yoksulluk sınırı seviyesinde, asgari geçim ücreti istiyoruz.”

“Covid-19 salgınıyla ilgili tüm önlemlerin alınmasını ve salgın süresince işsizlik fonundan veya toplanan yardımlardan, sizin uyguladığınız bizim ise kabul etmediğimiz, kısmi çalışma, ücretsiz izin ve işsizlere açlık sınırının altında sadaka verir gibi yardım değil, her ay bütçeden en az asgari geçim ücreti istiyoruz.”