Alevilerin Yerel Çalışmaları – Aydın Deniz

Olumlu olan ise bölgedeki kurumların cesaret örneği göstererek yeni bir sürece yelken açmalarıdır. Başarı sağlandığı takdirde belki bu yeni model örnek olacak ve mevcut örgütlenme sistemi değişecektir.

Alevi dünyası son zamanlarda merkezi olarak bir bütün olarak davranamasa da yerelde birlik ve pratik çalışmalar bir o kadar güzel umutlar vermekte.

Geçtiğimiz günlerde 5. toplantısını yapan Karadeniz’de bulunan Alevi kurum yöneticileri, bölge federasyonu kurma kararı aldılar. Genel merkezi Ankara’da bulunan derneklerin şubeleri ve şubesi olmayan bağımsız kurumların da arasında bulunduğu birlik çalışması belli bir aşamaya geldi. Karadeniz Alevi Federasyonu’nun kurulması için alt yapı ve yasal süreci başlattılar. Güzel olan yanı, sürece Alevi köylerini de dahil ederek hareket etmeleri.

Federasyonu kurma amaçları; bölgede Alevi hak talep mücadelesinin tüm kurumlarla ortak bir şekilde yürütülmesi, yaşanan sorunlara ortak müdahale ederek çözüme kavuşturulması ve  Alevi takvimlerinde ortaklaşabilmek. Bu konuda ilk pratiklerini de 20 Ekim 2018 tarihinde Amasya Valiliği’nin ve belediyenin sponsor olduğu ama hiçbir Alevi kurumunu muhatap almadan, Alevileri asimile etmek isteyen bir akademisyen üzerinden yapılan Alevi Bektaşi Kültür Günü’nü 18 Alevi kurumu ortak deklarasyonla protesto ederek gerçekleştirmiştir. Merkezi yönetimlerin veya federasyonların bölgelere gereken ilgiyi göstermekte yeterli olmadığını ve bölgelerde tüm kurumların ortaklaşarak bölgesel federasyonlaşmaya gidilmesini ve merkezi olarak konfederasyon oluşturulması gerektiğini düşündükleri için yeni bir örgütlenme modeli tartışması da başlatmışlardır.

Örgütlenme modelinin yeni olması nedeniyle, Alevi hareketine ne kadar yararlı olup olmayacağını yaşanan pratikleri gözlemleyerek görebiliriz. Olumlu olan ise bölgedeki kurumların cesaret örneği göstererek yeni bir sürece yelken açmalarıdır. Başarı sağlandığı takdirde belki bu yeni model örnek olacak ve mevcut örgütlenme sistemi değişecektir.

Öte yandan İstanbul Sancaktepe’de bulunan Alevi kurumları ve Ocak temsilcileri Türkiye’de eksikliğini hissettiğimiz akademi çalışmasının ilk adımlarını attı.  20 Ocak 2019’da Sancaktepe’de bulunan Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin 600 kişilik salonunda kapasitenin üstünde bir katılımla tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi.

Alevi Bektaşi inancının, ilminin ve yaşam tarzının uzman akademisyenler tarafından bilimsel açıdan anlatılması için her yıl kış döneminde altı ay süren panel, seminer ve ders niteliğinde 19 ana başlık altında çalışmaların yapılacağı ilan edildi. İleri süreçte akademinin kurumsallaşması için de gerekli çalışmaların yapılacağı ve sadece Sancaktepe ilçesine değil tüm İstanbul’daki kurumlarımıza da hizmet etme hedefi takdire şayandı. Gerekli kurumsallaşma sağlandığında alan çalışmaları ile de Aleviliğe katkı sağlaması yararlı olacaktır.

23 Ocak’ta Avusturya Viyana’ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aktarma yapacakken gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Ne tesadüf ki yakalama kararı, yakın zamanda ülkeye girerken değil, Ankara’da ikamet ettiği adreste değil, tam da ertesi gün Viyana’da Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun açtığı ve son sözlü mahkemeden bir gün önce çıkartılıyor. AABK Onursal Başkanı Turgut Öker şahsında devlet aslında oradaki mahkemeye bu tavrı ile müdahil oluyor. Engelleme kısmi olarak başarılı olsa da yıldırma ve sindirme politikaları karşılığını bulmamış; Viyana’daki Can’lar bir gün sonra da olsa Turgut başkanı toplu şekilde karşılayarak birliklerini göstermişlerdir.

Bu arada Viyana’daki davayı mahkeme, 25 Ocak’tan 24 Ocak’a alarak AABF ve AABK’nun dava için yaptığı hazırlıkları boşa düşürme çabasını Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu, 25 Ocak’ta Adalet Bakanlığı önünde miting yapma kararı ile egale etmiştir.

30 Ocak’a kadar yazılı tebligatla kararını bildirecek olan mahkemeden sonuç ne çıkar bilemeyiz ama bu dava başta Avusturya’daki Alevilerin duruşu ile AABF’na ve birlik, dayanışma ruhu ile AABK’na yaramış olup şimdiden kazanmışlardır.

Aşk ile…

Yazarın Diğer Yazıları