Feminist Enternasyonal’in ilk toplantısı Meksika’da yapıldı

30 ülkeden 200’den fazla solcu siyasetçi kadın Feminist Enternasyonal’i kurdu.

Çeviri: Ayşe Tansever

30’dan fazla ülkeden 200’den fazla kadın siyasetçi politik manifesto olan “Feminist Enternasyonali” güçlendirmek için 30 Mart’da Meksika’da bir araya geldiler. Manifesto kadınların, en başta da toplumun, daha iyi koşullarda yaşaması için çeşitli alanlardan, ülkelerden mücadele vererek feminizmi savunma temelinde olacaktır.

“Yaşasın Feminist Enternasyonal!”, “popüler feminizm” diyen kadın politikacılar, sekreterler, valiler, belediye başkanları, bakanlar ve milletvekilleri ve dünyanın farklı yerlerinden pek çok diğer siyasi görevli bu örgütlenmeyle kadınlara fayda sağlayan somut eylemleri hayata geçirip “popüler feminizmi” kurmayı amaçlıyorlar.

Bu toplantıyla İspanya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Peru, Almanya, Fransa, İtalya, Hindistan, Venezuela ve diğer pek çok ülkeden feminist liderler, siyasi alana hakim olan ataerkil söylemi değiştirmek için anti-kapitalist, anti-neoliberal, ırkçılık karşıtı, sol, çevreci, muhalif ve kapsayıcı bir siyasi mücadele yürütme peşindeler.

Siyasi bir aktivist olan Angela Davis’in “Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmiyorum, kabul edemeyeceğim şeyleri değiştiriyorum” sözü, bu siyasi hareketin yaratılma nedenini anlatan bir cümledir.

Ekvador, Pichincha Valisi Paola Pabon, feminizmin “çeşitli cephelerden” yürütüldüğünü ve bunlardan birinin, hareketin kadınlara fayda sağlayan araçlara sahip olmak için kamu politikaları aracılığıyla bir araya gelmesine izin veren siyaset olduğunu savundu.

“Daha fazla feminist kadın iktidar katlarında”

İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, feminist mücadelenin, kadın hakları ve demokrasi alanındaki ilerlemeyi tersine çevirmeye çalışan aşırı sağcı grupların örgütlediği gerici saldırıyla da karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“Bu Feminist Enternasyonal’de, haklarımızın geliştirilmesini önerdiğimizde feminizmin karşı karşıya kaldığı şiddetli tepkiler ve direnişler karşısında aynı görüşte olmak ve bunlara birlikte göğüs germek için bir araya geliyoruz. Kadın hakları ve demokrasiyi geriletmek için uluslararası düzeyde örgütlenen ve aynı zamanda aşırı sağ tarafından finanse edilen gerici bir saldırının olduğunu görüyoruz ve bu gerici tepkiyle baş etmenin en iyi yolunun haklarımızı fethetmeye devam etmek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de uluslararası davranmamız gerekiyor.”

İspanyol bakan, LGBTIQ+ haklarının savunulmasının da feminist mücadelenin bir parçası olduğunu ekledi.

Ulusal Kadın Enstitüsü (Inmujeres) başkanı Nadine Gasman, bu toplantının amacının kadına ve LGBTIQ+ topluluğuna yönelik şiddetle mücadele etmek ve sosyal adaleti sağlamak olduğunu söyledi.

Şili’li milletvekili Karol Cariola, “Kadınların yaşamlarını ancak kolektif bir proje temelinde örgütlenerek ve kurumsallaşarak değiştirebiliriz” dedi.

Sonunda, iktidar katlarında büyük bir dönüşüm sağlamanın tartışmalardan geçtiğinde anlaştılar.

Meksikalı katılımcılar arasında Kültür Bakanı Alejandra Frausto; Inmujeres’in başkanı Nadine Gasman; Colima valisi Indira Vizcaíno; antropolog Martha Lamas, senatör Citlali Hernández; Iztapalapa Belediye Başkanı Clara Brugada ve birçok siyasi yetkililer vardı ve toplantı Los Pinos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Yalnız kalmamanın öneminden dolayı kendimizi örgütlüyoruz.”

Çeviri: https://www.nodal.am/2023/03/se-realiza-el-primer-encuentro-de-la-internacional-feminista-en-mexico/