Hamileliklerin yarısı istenmiyor

Cinsel sağlık ve üreme sağlığından sorumlu BM Nüfus Fonu dünyada her yıl hamileliklerin yarısının istenmeyen hamilelik olduğunu açıkladı. O nedenle cinsel eğitim ve korunma yöntemlerini güçlendirici yatırımlar yapılması çağrısında bulundu.

Ajansa göre, dünyamızda 121 milyon istenmeyen gebelik olması “görünmeyen bir krizdir”. Bu istenmeyen gebeliklerin %60’dan fazlası çoğu güvenlikli yapılmayan kürtajlarla sonlandırılır. Rapora göre güvenliksiz koşullarda yapılan kürtajların %5 ila13’ü kadınların ölümü ile sonuçlanır.

Her ne kadar son yirmi yıldır istenmeyen gebelik azalsa bile oran hala çok yüksektir ve kürtajların yüzdesi giderek artmaktadır. Yine ajansa göre bu sorunun temel nedeni cinsel ve üreme eğitimlerindeki eksiklikler ve bakım, gebelikten korunma opsiyonlarının olmamasıdır. Ayrıca toplumlarda var olan önyargılar, cinsel şiddet, yoksulluk vs. ve genellikle bunlarda kadınların ihtiyaçlarına göre uygun düzenlemelerin olmamasıdır.

Cinsler arası eşitsizliğinin rolü

Ajansın yürütme sorumlusu Natalia Kanem de cinsiyet eşitsizliğinin istenmeyen gebeliklerin hem nedeni hem de sonucu olduğu konusunda uyardı. İstenmeyen bir hamileliğin, milyonlarca kadın için eğitim ve gelişim olanakları üzerinde önemli etkileri olduğunu açıkladı. Kanem, “Bundan etkilenen kadınlar hamile kalıp kalmamak gibi önemli konuda karar verme durumunda tercih yapamazlar” dedi.

BM tahminlerine göre dünyada hamile kalan kadınların 257 milyonu modern korunma yöntemleri kullanmazlar ve tüm kadınların neredeyse %25’i cinsel ilişkiyi reddetme durumunda değillerdir.

Kanem’e göre bu sorun özellikle yetişme çağındaki kadınlar için doğrudur. Bu kadınlar genellikle ne olursa olsun ilişkiyi sürdürmeye zorlanırlar ve çoğunlukla da yoksulluk nedeniyle okulu bırakmak zorunda bırakılırlar.

Ajans aynı zamanda gebelikten korunma yöntemlerine ulaşmanın ortadan kalktığı ve cinsel şiddetin arttığı savaş koşullarında istenmeyen gebeliklerin tavan yaptığına parmak bastı. Bu nedenle savaş nedeniyle kitleler halinde yerlerinden olan Ukraynalı kadınların risk altında olduğuna dikkat çekti.

Bu sorunlar karşısında BM ajansı cinsel eğitim, üreme eğitimi ve gebelikten korunma yöntemlerine ayrılan kaynakların güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Sorunun asla kadınların “bireysel sorumluluğu ya da sorumsuzlukları meselesine” indirgemeyecek sosyal bir sorun olduğunu vurguladı.


Pagina 12’de yayımlanan yazıyı Ayşe Tansever Karşı Mahalle için çevirdi