HAYKURDER: “Hükümet, deney hayvanı üreten derneği yargı kararına rağmen Etik Kurul’a almak için yönetmelik hazırlıyor”

HAYKURDER’in kamuoyu ile paylaştığı yönetmelik değişikliğine ilişkin taslağa göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’ndan Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ni ve TÜBİTAK temsilcisini çıkarıyor.

Save Ralph filmi

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Tarım Bakanlığına bağlı Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’nun (HADMEK) yapısında değişiklik yapılmak istendiğini, buna bağlı olarak Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarıyla ilgili yönetmelik değişiklik taslağı çalışmalarının, sivil toplum kuruluşlarından (STK) ve kamuoyundan gizlice yürütüldüğünü basınla paylaştı.

“Kurul üye sayısı 21 ‘den 15’e düşürülmek isteniyor

Yönetmelik taslağının içeriğine değinen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı kurulun 21 üyeden oluşması gerekiyorken bu yönetmelikle üye sayısını 15’e düşürmek istediklerine dikkat çekti: “Bugüne dek 21 üyeden oluşan Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu yeni taslak ile 15 üyeye düşürülüyor. Hayvan Deneyleri ile ilgili etik kuralları belirleyen ve hayvan deneyleri hususunda en üst kurul olan merkezi etik kurulda yapısal bir değişikliğe gidiliyor ve olması gereken mevcut olandan bir adım daha modern, çağdaş bir düzenleme olması gerekirken ne değişiyor diye baktığımızda karşımıza izahı olmayan, aklın ve vicdanın kabul etmeyeceği bir tablo çıkıyor.”

“Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve TÜBİTAK temsilcisini de çıkarıyor.

Paçalı kurulda hayvan hakları üzerine çalışma yapan bir STK olması zorunluluğu varken yıllardır kurulda Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği’nin olduğunu vurguladı. Bununla ilgili en son açtıkları davayı kazandıkları halde bakanlığın bu karara uymadığını belirtti. Hazırlanan yönetmeliği de kendi hukuksuzluklarını ortadan kaldırmak için yaptıklarını vurguladı. “Yani bakanlık mahkeme kararını uygulamamak için yönetmeliği değiştirip hayvan koruma alanındaki STK’yı HADMEK’ten çıkarıyor. Bu kadarla da sınırlı değil elbette rezalet. Aynı zamanda bakanlık hayvan sağlığına yönelik meslek birliği olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğini de HADMEK’ten çıkarıyor. Bu kadarla da yetinmiyor. Türk Tabipler Birliğinin kuruldaki üyeliğini de sonlandırıyor. TÜBİTAK temsilcisini de çıkarıyor. Peki ne kalıyor geriye? Meslek birlikleri, TÜBİTAK, Hayvanları Koruma alanındaki STK’lar hayvan deneylerinin etiği üzerine söz sahibi olamıyorsa bu hayvanlar üzerinde en korkunç deneysel uygulamaların etik sınırlarını belirleyecek ve etik kuralları oluşturacak kişiler kimler?”

“Hayvan deneylerinin yasaklanması, en azından sınırlandırılması ve şartların hayvanlar lehine onarılması gereken bir çağda buna yönelik en ufak koruyucu düzenlemeleri bile ortadan kaldırıyorlar adım adım.

Paçalı bu değişikliğin hayvanları korumadığını belirterek “Akıl alır gibi değil. Hayvanları nasıl daha fazla istismar etmenin önünü açabileceği, hayvanları daha fazla nasıl sömürebileceği üzerine adeta özel olarak çalışıyorlar gibi. Başka bir izahı yok bu olan bitenin. Hayvanı korumaya, hayvanseveri, yaşam hakkı savunucusunu desteklemeye, hayvan hakları konusunda farkındalığa, vatandaşları koruyucu yaklaşıma teşvike dair en ufak bir adım atmayıp ve hatta önüne engeller koymaya, yıldırmaya, sindirmeye çalışan düzenlemelerle, hayvanlara daha çok acı, daha çok eziyet ve hayvan sırtından vahşice kazanç sağlayanlara kanlı mazbata vermeye yönelik bir misyon üstlenmiş, bu amaca hiçbir sınır tanımadan koşuyor her gün yeni bir düzenlemeyle. Hayvan deneylerinin yasaklanması, en azından sınırlandırılması ve şartların hayvanlar lehine onarılması gereken bir çağda buna yönelik en ufak koruyucu düzenlemeleri bile ortadan kaldırıyorlar adım adım. Bakanlık adeta yoldan çıktı ve hükümet bu bakanlığın bu uygulamalarına dur demiyor. Hayvanların acıya, işkenceye, zulme mahkum edilmesine izin veriyor. Tüm bu olan biten rezillik ve vicdansızlığı, zulmü tarife kelime kalmadı artık adeta.”  dedi.