Diyarbakır’da sağlık çalışanlarının %92’si kendini güvende hissetmiyor, %61’i istifa etmek istiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, covid-19 vaka sayısındaki artışla ilk beş il arasında yer aldığını belirttiği Diyarbakır’da sağlık çalışanlarıyla yapılan ankette, çalışanların yüzde 81.3’ü pandemi sürecinin doğru ve sağlıklı yürütülmediğini düşünüyor. Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 92.6’sı çalıştığı kurumda kendini güvende hissetmediğini söylerken, “Bu süre zarfında istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna yüzde 61.1’i “Evet” yanıtı verdi.

SosyoPolitik Saha Araştırmaları Merkezi, covid-19 vaka sayısının en yüksek olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır’daki sağlık çalışanlarıyla yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

1 Haziran 2020 itibariyle covid-19 pandemisi nedeniyle Diyarbakır’da artan vaka ve ölüm sayılarının sağlık personellerini ne şekilde etkilediği ve sağlık personellerinin bu konudaki talep ve önerilerini ölçmek amacıyla Diyarbakır’da görevli 203 sağlık personeli ile yapılan online görüşmelerin sonuçları raporlaştırıldı.

Pandemi sürecinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetilip yönetilmediği sorusuna %81.3’ü “Hayır” yanıtını verdi

Uzun bir süredir baş edilmeye çalışılan pandemi sürecinin doğru yönetilip yönetilmediği sorusuna sağlık çalışanlarının %81.3’ü gibi büyük bir çoğunluğu “Hayır” yanıtını verirken, yalnızca %1’lik kesim “Evet” yanıtını verdi.

Birçok sağlık çalışanının enfekte olduğu ve bir kısmının da hayatını kaybettiğini dikkate alarak sorulan “Sağlık çalışanları için alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna araştırma grubunun sadece %0.5’lik bir kesimi “Evet” yanıtını verirken; %85.7’si “Hayır”, %13.8’i ise “Kısmen” yanıtlarını verdi.

“Salgının kontrol altına alınabilmesi için izlenen yol ve alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna sağlık çalışanlarının %86.2’si “Hayır” derken %13.8’si “Kısmen” yanıtını verdi. Bu soruya hiçbir sağlık çalışanının “Evet” yanıtını vermemesi dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarının %92.6’sı kendini güvende hissetmiyor

Sağlık çalışanlarının kendini güvende hissetmeme ve iş yükünün artması gibi konularda rapora yansıyan sonuçlar oldukça çarpıcı. Sağlık çalışanlarının %92.6 gibi büyük bir çoğunluğu çalıştığı kurumda kendini güvende hissetmezken; sadece %0.5’lik bir kesim kendini çalıştığı yerde güvende hissettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının yarısından fazlası bu süreçte istifa etmeyi düşünüyor

Sağlık personellerinin pandemi sürecinde artan iş yükü ve bu dolayımda ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sıkışmışlıklar bağlamında sorulan soruda %92.6’sı artan iş yükünün fiziksel ve ruhsal bir baskı oluşturduğunu belirtirken %4.4’ü “Hayır”, %3’ü ise “Kısmen” yanıtlarını verdi.

Yapılan ankette 203 sağlık çalışanına sorulan “Bu süre zarfında istifa etmeyi
düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların %61.1’i “Evet”, %38.9’u “Hayır” yanıtını verdi.

Katılımcıların %98’i açıklanan vaka sayılarına inanmıyor

Sağlık çalışanlarına, “Açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıttığını düşünüyor musunuz” sorusu sorulduğunda, %78.3 gibi büyük çoğunluğu pandemi hastanelerinde çalışan araştırma grubunun neredeyse tamamına yakını, yani %98’i “Hayır” yanıtını verdi. Kendi gördükleri süreçleri göz önünde bulunduran sağlık çalışanları, bakanlıkça açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

Yüksek riskli olarak bu süreci sürdüren sağlık personellerinin yarısından fazlasının çalıştığı kurumda kendilerine test yapılmadığını (%54.2), %8.4’ü ise bu konuda bilgilerinin olmadığını belirtti. Test yapıldığını söyleyenlerin oranı ise %37.4 olarak raporlaştırıldı.

Pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının öncelikli ihtiyacı koruyucu ekipmanlar

Pandemi ile mücadele çerçevesinde sağlık çalışanlarının bulunduğu hastane veya kliniğin birinci öncelikli ihtiyacı sorulduğunda, katılımcıların %36.9’u maske, eldiven, dezenfektan gibi koruyucu ekipmanların sağlanması, %28.2’si personel ihtiyacının giderilmesi, %6.5’i ise izolasyon/güvenlik tedbirlerinin alınması yanıtlarını verdi.

Riskler ne şekilde azaltılabilir?

Araştırma grubuna risklerin ne şekilde azaltılabileceğine yönelik sorulan “Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının risklerinin azaltılabilmesi için birinci öncelikli öneriniz nedir?” sorusuna katılımcıların %23.2’si esnek çalışma saati sistemine geçilmesi/dinlenme sürelerinin arttırılması, %18.2’si yeterli ve kaliteli ekipman temini sağlanması, %16.7’si ise çalışma koşulları ve saatlerinin düzeltilmesi yanıtlarını verdi. Devamla %15.3’ü ağır iş yükünün hafifletilmesi için personel sayısının arttırılması ve %8.4’ü daha fazla test yapılması ve semptom gösterenlerin çalıştırılmaması yanıtlarını verdi.

Katılımcıların %36.5’i salgının kontrol altına alınabilmesi için uzun süreli sokağa çıkma yasaklarını öneriyor

“Vaka sayılarının düşürülüp salgının kontrol altına alınabilmesi için ne önerirsiniz?” sorusuna katılımcıların %36.5’i uzun süreli sokağa çıkma yasağı, %19.2’si bulaş riskini arttıracak her alana dönük sıkı tedbirler/kısıtlamalar ve %14.3’ü maske/sosyal mesafe denetimlerinin ciddi ve sıkı bir şekilde yapılması yanıtlarını verdi. Devamla %10.8’i gerçek sayıların açıklanarak durumun vahametinin anlaşılması sağlanmalı derken %69’u da ekonomik kaygıların giderilip esnek çalışma ile insanların evde kalmasının teşvik edilmesi gerektiği yanıtını verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) verilerine göre Diyarbakır’da toplam 577 sağlık ve sosyal hizmet çalışanı enfekte; 6 sağlık çalışanı ise hayatını kaybetti.

SosyoPolitik Saha Araştırmaları Merkezi’nin raporunda, Diyarbakır genelinde toplam vaka sayısının tespit edilemediği ve şu ana kadar tespit edilebilen covid- 19 kaynaklı ölüm sayısının 500 olduğu bilgisine yer verildi.