Hayvan Özgürlüğü Yürüyüşü: “İnsanlığın Yeni Devriminin Habercisi”

Dünyanın 38 kentinde gerçekleşen Resmi Hayvan Hakları Yürüyüşü’nün İstanbul ayağı Kadıköy’de düzenlendi. Hayvan özgürlüğü aktivistleri “Hayvan haklarını savunmak veganlıktır” diyerek Kadıköy’de yürüyüş eylemi gerçekleştirdiler. | Fotoğraflar: Şeriban Alkış

Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi(HAYDİ), Bağımsız Hayvan Özgürlüğü, Hayvan Haklarını İzleme Komitesi, Ankara Vegan Platformu, İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa ve Eskişehir Vegan İnisiyatiflerinden aktivistler Kadıköy Boğa’da bir araya gelerek ilk kez yurdun farklı bölgelerinden gelen veganları buluşturan yürüyüşü düzenlediler.

Boğa’dan başlayan yürüyüş Bahariye Caddesi boyunca sürüp Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda sona erdi. Yol boyunca yazılan dövizler ve atılan sloganlar Kadıköylüler tarafından ilgiyle izlenip, alkışlarla destek buldu.

Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’ndaki basın açıklamasını okuyan Zülal Kalkandelen, her geçen gün giderek artan bir kalabalıkla eylemlerini sürdürdüklerini belirterek “Birkaç kişilik eylemlerden daha büyük gruplara ulaştık, azdık çoğaldık ve çoğalmaya devam edeceğiz. Her birimiz Vegan Devrimi’nin neferleriyiz!” dedi.

VEGAN DEVRİMİNİN AYAK SESLERİNİ DÜNYAYA DUYURMAK

Dünyanın 38 kentinde bir araya gelerek bu yürüyüşü gerçekleştiren veganlar, amaçlarını “Yaşadığımız toplumlarda henüz azınlık olsak da dünyanın her yerinde var olduğumuzu göstermek; hayvanlara yönelik her türlü zulmü, tahakkümü ve işkenceyi reddedenlerin sırtladığı Vegan Devrimi’nin ayak seslerini dünyaya duyurmak; insan olan hayvanların, insan dışı hayvanların ve yeryüzünün özgürlüğü için el ele yürütülecek bir mücadeleyi güçlendirmek” olarak açıkladılar.

Dünyada da Resmi Hayvan Hakları Yürüyüşü adıyla düzenlenen eyleme dair “Adının Resmi Hayvan Hakları Yürüyüşü olmasının elbette bir anlamı var.” diyen Kalkandelen şöyle devam etti: “Hayvan Hakları denildiğinde, çoğu insanın aklına sadece bazı hayvanların geldiği bu dünyada, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm hayvanların haklarını savunuyoruz. Birini korurken diğerini yemenin ve sömürmenin yani türcülüğün derhal terk edilmesi için çağrı yapıyoruz. Bu nedenle yürüyüşün alt başlığını “Hayvan Haklarını Savunmak Veganlıktır!” olarak belirledik. Hayvan hakları denildiğinde norm olması gereken slogan budur. ‘Resmi’ kelimesi, bu çok önemli hususu vurgulamak içindir.”

“Vegan olmayan herkes, bir şekilde hayvan istismarına katkıda bulunmaya devam ediyor, esareti destekliyor. Hayvan haklarını savunduğunu söyleyenleri, bugün bir an önce vegan yaşama adım atmaya davet ediyoruz!”

TÜRCÜLÜK KAPİTALİZM İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDEDİR

“İnsan algısını yüzyıllardır yöneten türcülük adlı virüs, toplumu kâr-zarar dengesi ve bireysel faydacılık temelinde koşullandıran kapitalizm ile işbirliği halindedir. Günümüzde bu işbirliğinin yıkıcı sonuçlarına hep birlikte tanık oluyoruz. Altıncı yok oluşun ve iklim krizinin yaşandığı bu çağda, var olan insanmerkezci sistem hiçbir şekilde sürdürülebilir değildir. İnsan-hayvan ilişkisinin ivedilikle yeniden düzenlenmesi şarttır.”

“İnsanlar hayvancılık endüstrisindeki gerçekleri öğrendikçe dünyanın en güçlü endüstrilerinin rahatının bozulacağını, şirketleri yöneten kodamanların öfkeleneceğini, doğayı ve hayvanları sömüren politikacıların bu mücadeleyi engelleme girişiminde bulunacağını biliyoruz.  Hatta sadece rant sağlayanların değil, çoğunluğun da değişime direneceğini biliyoruz.”

‘HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜNDE İNDİRGEMECİ YAKLAŞIMLARA KARŞIYIZ’

“Koşulların iyileştirilerek ya da hayvansal tüketimin azaltılarak zulmün ve sömürünün devamına neden olan hayvan refahçılığına ve indirgemeci önerilere karşıyız. Bu yaklaşımımızdan geri adım atmadığımızda, Vegan Devrimi gelişip büyüdükçe, karşımıza birçok engel çıkarılacağının farkındayız. Ancak biz nasıl ki ağacı, ormanı, yeşili korumak için susmuyorsak, sistematik hayvan sömürüsü karşısında da susmuyoruz. Nasıl ki insanlara yapılan zulüm karşısında susmuyorsak, hayvanlara yapılan zulüm karşısında da susmuyoruz. Bu yürüyüşte topluma vermek istediğimiz önemli mesajlardan biri budur.

‘VEGAN DEVRİMİN KIVILCIMLARI YERYÜZÜNÜN HER YERİNDEDİR’

“Vegan Devrimi, hayvan katliamının sona ermesi, insan sağlığının ve çevrenin korunması için kaçınılmazdır. Bu devrim, gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakmak için zorunludur. Bu devrim, bazıları hoşlanmasa da, insanın etik evrimi ve doğanın isyanı tarafından ateşlenmiştir. Kıvılcımları yeryüzünün her yerindedir. Ve bu nedenle de durdurulabilir değildir! Gelecek şüphesiz vegandır!”

“Aklın yolu ve vicdanın sesi, doğanın öfkeli homurtuları ile buluşmuş; mezbahalardan, kafeslerden, deney laboratuvarlarından, sirklerden, akvaryum parklarından, atlı faytonlardan, fabrikalardan, petshoplardan, tarım fuarlarından yükselen hayvan çığlıkları sokaklarda yankılanır olmuştur.”

SADECE İNSANLAR İÇİN DEĞİL HAYVANLAR İÇİN DE MÜCADELE EDEN VEGANİZM EN DEVRİMCİ TOPLUMSAL ADALET VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİDİR

“Mezbahalara kalın duvarlar örülebilir, kafeslere kalın demirler çakılabilir, deney laboratuvarlarına kırılmaz buzlu camlar koyulabilir ama etik veganlar, hayvan özgürlükçüleri susturulamaz. Adalet ve özgürlük talebini sadece insanlar için değil, insan olmayan hayvanlar için de isteyen veganizm ve hayvan özgürlüğü mücadelesi, günümüzün en devrimci toplumsal adalet ve özgürlük mücadelesidir. Bu mücadele, yaşamın her alanında insanlar tarafından esir edilip istismar edilen, işkenceden geçirilen ve gaddarca katledilerek yaşam hakları ellerinden alınan milyarlarca hayvan içindir.”

Daha fazla fotoğraf Karşı Mahalle Instagram hesabında