Türkiye Buluşması’nın Ardından Kadınlar Harekete Geçiyor

İstanbul’da 5-6 Ocak tarihlerinde “Haklarımız, hayatlarımız, kazanımlarımız bizim” diyerek bine yakın kadın bir araya gelerek Türkiye Kadın Buluşması’nı gerçekleştirdi. Cinsel istismarda ve kadın cinayetlerinde erkek şiddetinin meşrulaştırılması ve cezasızlık durumuna, nafaka hakkı gibi hakları hedef alan yasa tasarılarına, iktidarın artan kadın düşmanı politikalarına, giderek otoriter hale gelen siyasal düzene, eşitsizliğin derinleşmesine, eğitimdeki cinsiyetçi politikalara, emek sömürüsüne, güvencesizliğe, ücret farklılığına, işsizliğe karşı daha fazla birlikte hareket etmenin yolları konuşuldu. 

Pek çok ilden yola çıkarak bir araya gelen kadınlar, iletişimlerini ve dayanışmalarını güçlendirmek, saldırılar karşısında tek tek değil birlikte hareket etmenin yollarını bulmak, daha fazla temas noktaları oluşturmak ve ortak akıl yürütebilmek yönünde kararlar aldılar.

Türkiye Kadın Buluşması’nda alınan kararlar doğrultusunda İstanbul’da ilk toplantı 27 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Karaköy Mimarlar Odası’nda gerçekleşecek. Toplantıda buluşmanın sonuçları konuşulacak, kararların nasıl hayata geçirileceği tartışılacak. Çocuk istismarına af düzenlemesi ile ilgili sokakta yapılacak eylemler belirlenecek; 14 Şubat eylemi, 8 Mart süreci, 8 Mart ve uluslararası grev tartışması, İstanbul ve iller arası iletişim konuları somut hale getirilecek.