“Yeni düzeni feminist mücadelemizle kuracağız”

Kadınların pandemiyle, ekonomik krizle derinleşen sorunları karşısında, feministler yoksulluğa karşı isyanı örüyor.

Kadınların temel ihtiyaçlarından alınan yüksek vergilere ve eklenen zamlara, yüksek kiralara, aileye/erkeğe/kocaya muhtaç edilmelerine, bağımsız bir hayat kurma ihtimalinin gittikçe zorlaşmasına, yoksul ve güvencesiz bir hayatın dayatılmasına karşı seslerini yükseltme kararı alan feministler, 2022 yılına mücadeleyle girdi.

İlk olarak 30 Aralık’ta, Beşiktaş Kartal heykeli yanında bir araya gelindi. “Patriyarkaya, yoksulluğa karşı feminist isyan” parolası yükseltilerek “feminist dayanışma” çağrısı yapıldı.

Bu başlangıç eyleminin ardından, “daha çok feministle bir araya gelmek, yoksulluğun kadınlara, LGBT+’lara etkilerini daha etraflıca konuşmak ve kolektif çıkış yolunu çizmek için bir dizi toplantı yapma” kararı alındı. “Bu düzene karşı birlikte söz üretmenin bizi daha güçlü kılacağını, dayanışmamızı büyüterek hayallerimizi de büyütebileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle bir araya gelelim ve birlikte tartışıp bu sisteme karşı sözümüzü birlikte güçlendirelim istiyoruz.” çağrısıyla ilk buluşma 14 Ocak’ta gerçekleştirildi.

Toplantılarda, “yoksulluk koşullarına karşı kadın emeğine dair karma alandan farklı olarak neler söylenebileceği, krizden feminist bir çıkışın nasıl tahayyül edildiği ve somut taleplerin neler olacağı” tartışıldı. Çok geniş çerçevede yapılan tartışmalardan yola çıkarak ortak metin oluşturuldu, ortak sloganlar belirlendi. Bu karşı çıkışın pratik olarak nasıl örüleceği konuşuldu.

Yoksulluğa Karşı Feminist İsyan kampanyası olarak İstanbul’un birçok noktasına “Otoriter rejimin faturasını kadınlar ve lubunlar ödüyor”, “Pede değil, servete vergi”, “Kadınlar yoksullaşıyor sermaye zenginleşiyor”, ”Yoksulluk nafakasından elini çek” duvar yazısı çalışmaları yapıldı. 15 Şubat günü Yoksulluğa Feminist İsyan Kampanya metni ilan edildi.

“Ama biz görünmezleştirilen emeğimizin değerini biliyoruz. Bu dünyayı bizler döndürüyoruz, baştan aşağıya, evden sokağa, özelden kamuya değiştirecek olan da bizleriz!” iddiasıyla yola çıkıyor feministler. “Bu düzenin baştan aşağı değişmesi mümkün; yeni düzeni feminist mücadelemizle kuracağız” diyen feministler, dünyayı yerinden oynatacak feminist dayanışmayı örüyor. 

Kampanya metni: https://yoksullugafeministisyan.medium.com/yoksullu%C4%9Fa-femi%CC%87ni%CC%87st-i%CC%87syan-ef2d72281ae7