Dev-Turizm İş Sendikası’ndan Basın Açıklaması: “Kıdem tazminatı bir fırsatçılığın eseridir”

Kıdem tazminatının fona devredilerek yok edilmek istenmesi İş Kanunu’na bağlı çalışan tüm işçileri etkiliyor. Bu da geniş bir mağduriyet ve bunun karşısında tepki yaratıyor.

Restoran, kafe, bar, yemekhane ve otel çalışanlarının örgütlendiği DİSK’e bağlı Dev-Turizm İş Sendikası da kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı tepki gösteren işçi sendikalarından biri.

Bugün Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde “Kıdem Tazminatımıza Dokundurmayacağız” yazılı pankart ile sendika temsilcileri, üyeleri ve destekçileri bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Açıklama, işçilerin pandemi sürecinde bir taraftan yaşam savaşı verdikleri bir taraftan özel izinlerle çalıştırılarak hastalığın hedefi haline getirildiği, hastalık ve açlık ikileminde bırakıldığı sözleriyle başladı.

İşçilerin bu zor koşullarına ve güvencesizliğine bir de kıdem tazminatının eklenmesinin bir fırsatçılık olduğu belirtilen açıklamada, “Tüm dünya hastalıkla uğraşırken bunlar yemiyor, içmiyor emekçilerin haklarına saldırıyor.” denildi.

Açıklamanın devamında kıdem tazminatının getireceği uygulamalardan bahsedildi:

  • Ortaya attıkları sistemde sadece kıdem tazminatı fona aktarılmayacak, belki de daha önemlisi 25 yaş altı ve 50 yaş üstü belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılacak, böylece esnek-güvencesiz çalıştırılma yaygınlaşacak ve kıdem tazminatı hakkı yok edilecek.
  • Bu sistemle kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkaracaklar. Tazminatın iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek işten çıkarmaları kolaylaştıracak, işverene iş sürecinde keyfiyet olanağı verecekler. Son ücret ile bağını kopararak kıdem tazminatının miktarını düşürecekler. Bu uygulama; kıdem tazminatımıza, birikmiş emeğimize ve geleceğimize el koymak demektir.

Son olarak kıdem tazminatının işçilerin elinde kalan son güvence olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, yapılması gerekenlerle ile ilgili “Kıdem tazminatına fon değil, güvence lazımdır. Kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak tek şey, mevcut sistemin güçlendirilmesi, bir gün bile çalışsa tüm işçilerin istifa hali dahil kıdem tazminatı alacağı, işverenin kıdem tazminatını gasp edemeyeceği bir düzenlemenin yapılmasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama sonrası konuşan Dev-Turizm İş Sendikası Marmara Bölgesi Başkanı Turgay Özdemir de şunları söyledi:

“Peki bu koşullarda çalışan genç işçiler ne yapacak? İşçilere gelir güvencesi vermiyorsunuz. Daha çocuk yaşta yoksul mahallelerde ya da köylerden gelmiş gariban çocuklar yaşamlarını sürdürmek için çalışmaya, işe ihtiyaç duyuyorlar. Onu bile esnek çalışma çatısı altında gasp etmeye çalışıyorsunuz. 50 yaş üstü işçiler ya da emeklilere insanca yaşayacak, geriye kalan hayatlarını idame ettirecek bir maaş da vermiyorsunuz. Emeklilik yaşı deseniz zaten mezar.İşçilerin pandemi döneminde yaşadığı sorunlar daha dururken, işçiler gelir güvencesi talep ederken, öğrenciler eğitim güvencesi talep ederken, daha biz kendi taleplerimizi tam olarak haykıramazken bir fırsatçılığın eseri olarak kıdem tazminatı meselesi önümüze koyuldu. Biz bu fırsatçılığı 99 depreminde insanlar can derdindeyken daha cenazelerini göçük altından çıkarmamışken geçen emeklilik yasasından hatırlıyoruz. Ama sözümüz söz, yedirmeyeceğiz hakkımızı. Hiç kimseye tazminat hakkımız yedirmeyeceğiz.”