Duvarlar ya da Yollar – James Petras (Axis of Logic)

Duvarlar geriye dönük ve gerici politikaları yansıtıyor; küresel yollar ve kemerler, ülkeleri barışçıl ve üretken bir küresel kaynaşmaya bağlama amaçlıdır.

Çeviren: Ayşe Tansever

Tarih, halklar ve devletler arası ilişkinin önemli dönüm noktalarını duvarlar ve yollar aracılığıyla anlatır. Biz şimdi iki duvar ve bir yolun arkasındaki hikayeyi, onları çevreleyen koşulları ve sonuçlarını tartışacağız.

Berlin Duvarı

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa, doğu ve batı olarak bölündü. Bir tarafta Sovyetler Birliği (Soviet Union-SU) ve Komünist müttefikleri; diğer yanda ise ABD ve Kapitalist ortakları vardı.

On milyonlarca asker ve sivil kaybetmiş olan Sovyetler, varlıklı Batı’nın yardımı olmaksızın ve büyük kaynak kıtlığı çekerek sektörlerini yeniden inşa etmenin çok zorlu görevi ile karşı karşıya kaldılar.  Kuzey Amerika, savaş sonrası anlaşmalarını geri almaya çalıştı ve daha yüksek yaşam standartları, daha fazla kültürel ve kişisel özgürlük vaat ederek Doğu’yu yıkmaya başladı. Doğu, ekonomilerini yeniden inşa etmek için daha fazla kontrol ve  özveriye başvurdu. Doğu ve Batı arasında eşit olmayan bireysel tüketim yarışı karşısına, ulusal halk sağlığı, eğitim ve radikal sosyal programlar arasında rekabete dönüştürülmeye     çalışıldı.

Batı, profesyonel, vasıflı işçi ve önemli kültürel kişileri Doğu’nun veremeyeceği ve vermeyeceği cazip ekonomik ve bireysel teşviklerle kendine çekmeyi başardı. 

Doğu “beyin göçünü” durdurmak için, daha sonra Berlin Duvarı olarak adlandırılan yapıyı da içeren baskıcı önlemleri aldı. Fiziksel engellere rağmen, Doğulular duvarın üzerinden ve altından kaçtılar.

Doğu, baskı ve iç muhalefete yenik düşünce ekonomisi kapitalist Batı tarafından ele geçirildi ve çoğu fabrika ve fabrika çalışanları özel dış kapitalistlerin denetimine geçti.  Doğu’daki yüz binlerce işçi işsiz kaldı, sosyal  haklarını kaybetti ve milyonlar batı ülkelerine  göç etti.  

Eski Doğu ülkeleri, Batı askeri ittifakına (NATO) eklendi ve ABD’nin Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Asya’daki  savaşlarına sokuldu.

Duvarın çökmesi ABD ordusunu güçlendirdi ve Avrupa Birliği’nin servetini arttırdı. Sovyetler Birliği dağıldı, Rusya yoksullaştırıldı ve ekonomisi on yıldan fazla bir süre boyunca yağmalandı. Sonunda Rusya kurtuldu  ve egemenliğini, bağımsızlığını ve dünya gücü olarak statüsünü geri kazandı.

ABD Duvarı: Meksika ve Orta Amerika

Orta Amerikalılar ve Meksikalıların kitlesel göçü doğrudan iki temel faktöre bağlıdır:  

NAFTA ve  ABD’nin Guatemala, El Salvador, Honduras ve Nikaragua’daki iç savaşlara müdahalesi

1954’te Guatemala’da ABD darbesi, El Salvador devrimine Washington’un günde 1 milyon dolarlık büyük müdahalesi ve otuz yıl boyunca Pentagon’un Nikaragua’da Somoza diktatörlüğüne ve Honduras’ta askeri darbelere verdiği destek, 400.000’in üzerinde Orta Amerikalının ölümüne neden oldu. 2 milyon Orta Amerikalı topraklarından sürüldü, işkence gördü, hapse atıldı ve Meksika sınırından ABD’ye kaçmaya zorlandı.

ABD emperyalist savaşlarının yol açtığı göçmen seli, güvence ve iş bulmak için ABD’ye aktı. ABD insani yardımı reddetti; yüz binlercesi içeri alınmadı ya da kovuldular. 

Orta Amerika’da Washington, toprağı  denetiminde tutan,  çiftçileri kovan, geri dönen köylülere toprak vermeyi reddeden ordu ve  oligarşiyi destekledi. ABD ise sınır polisi ve göçmen güvenlik güçlerinin sayısını arttırarak, on binlerce çalışkan mülteciyi yakalayıp yurt dışı etti. Meksika sınırına göçmenlerin geçmesini engelleyecek ve onları şiddet ve acı içinde bırakacak olan duvarlar inşa edildi.

NAFTA

NAFTA anlaşması ABD tarım ihracatını destekleyerek Meksika tarım ürünlerinin fiyatını kırdığından milyonlarca Meksika köylüsü toprağından oldu. Çok uluslu şirketler düşük ücretli işçi aradığından NAFTA, ABD endüstrisinde çalışan işçileri de işsiz bıraktı. İflas eden Meksika çiftçileri sınırı geçmeye çalıştı.

Sonra bunlara, yolsuz Meksikalı politikacı, polis ve ordu içindeki ABD müttefiklerinin koruduğu uyuşturucu kartellerinden kaçan on binlerce Meksikalı katıldı. Uyuşturucu kartelleri, uyuşturucu karlarını önde gelen New York, Miami ve Los Angeles bankalarına aktararak milyarlarca doları aklıyorlar. Duvar, ABD hükümetinin uyuşturucu parasının içeri akmasına izin verirken Meksikalı işçileri dışarıda tuttu.

ABD’de iki parti arasındaki ihtilaf ABD bankalarının para aklaması ya da NAFTA  konularında değil,  göçmenlerin girişini reddetme yöntemleri  “duvarlar mı” yoksa “bariyerler mi”olsun konusundadır.  ABD duvarı kar devşirimini korurken  kurbanlarını dışarıda bırakarak  cezalandırıyor.

Çin’in Kemer ve Yolu: Sınırları Açmak

ABD’nin Meksika sınırındaki mültecileri dışarıda tutacak duvar inşa etme  cinnetinin aksine, Başkan Xi Jinping Çin’i dış dünyaya açacak  ve onu Güney ve Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Avrupa ile bağlayacak yollar ve altyapıların inşası için 900 milyar dolar ayırdı. Çin, deniz limanları, yollar, havaalanları inşa ediyor; ticareti açıyor; emeğin pazarlara ve yatırımlara akışını arttırıyor.  

Çin, ne Orta Amerika’da olduğu gibi ABD’nin işgallerinden kaçan mültecilerle karşı karşıya değildir ne de Çin tarım ihracatı, NAFTA’nın Meksikalıları iflas ettirdiği gibi çiftçileri topraklarından etmiyor.  

Çin’in One Belt One Road-OBOR(bir kemer bir yol)’u, ABD’nin Orta Amerika bağlantılarını dağıtmasından farklı olarak, bölgesel ve uluslararası entegrasyonu teşvik ediyor. Çin, ABD korumacı tarifleri ve duvarlarına karşı Asya ortaklarıyla serbest ticaret anlaşmalarını geliştiriyor.  

Çin’in OBOR politikası, gelişmiş teknolojik ihracatının pazarlanmasını tamamlamak için azgelişmiş ülkelerin geliştirilmesinin desteklenmesine dayanıyor.

Sonuç

Duvarlar, ABD’nin Orta Amerika’da yürüttüğü savaşlar ve Meksika ile eşit olmayan ticaret anlaşmalarının geride bıraktığı atıkları dışarıda tutmak için inşa edilmiştir. Sovyet Duvarı  eski, rekabet gücü olmayan ekonomisini korumak için inşa edildi.

Çin’in sınırların ötesinde mal ve hizmet akışını kolaylaştırmak, emeği kaynaştırmak için altyapı ve duvarların kırılmasına ihtiyacı var; onları tutuklamaya ve kovmaya değil. 

Duvarlar geriye dönük ve gerici politikaları yansıtıyor; küresel yollar ve kemerler, ülkeleri barışçıl ve üretken bir küresel kaynaşmaya bağlama amaçlıdır.

Yazı  Axis of Logic sitesinden alınmıştır.