Kemalizm

Kemalist kabarıştan ne çıkar?

Kemalizmin burjuva devriminin kurucu ideolojisi olduğunu unutmanın önümüzdeki momentte, işçi sınıfının bağımsız ideolojik ve politik mücadele hattını…