devrim

Bir imdat freni olarak Devrim

İlerleme sadece ezilenlerin, sömürülenlerin, emekçilerin örgütlü bir biçimde tüm geçmiş yenilgilerine rağmen bir kez daha yeniden, gür bir öfkeyle bir araya…

Devrimci propaganda ne anlatır?

Günümüzde sosyalistlerin politik krizinin en temel veçhesi devrim ile sahici bir bağ kurma noktasındaki zaaflarıdır. Devrimciler siyaset bilimci…