DİB: “Ekmeğimizden ve hayatımızdan çalan savaşlara karşı ortak bir adım atıldı”

Toplumun en geniş kesimlerini kavrama ve harekete geçirme potansiyeline sahip savaş karşıtı bir toplumsal çıkış yaratmanın somut yolları ve araçları nelerdir sorusuna yanıt arandı.

Toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden 64 parti, barış aktivisti ve akademisyen savaşa karşı ortak akılla, barışçıl demokratik bir çıkış yolu yaratmanın olanaklarını tartışmak ve yol haritası çıkarmak için bir araya geldi. 

Demokrasi için Birlik’in çağrısıyla yapılan toplantıda, içinde bulunulan sürecin toplumun en geniş kesimlerini kavrama ve harekete geçirme potansiyeline sahip savaş karşıtı bir toplumsal çıkış yaratmanın somut yolları ve araçları nelerdir sorusuna yanıt arandı.

Toplantı, eski AİHM yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik sözcüsü Rıza Türmen’in konuşmasıyla başladı. Türmen konuşmasında barışın en temel insan hakkı olduğuna vurgu yaparak, iktidarın toplumu kutuplaştırmak, kamu kaynaklarını tüketmek pahasına içerde ve dışarda savaş politikalarına ve çözümsüzlüğe yaslanarak ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

Toplantıda; barış konferansından barış çalıştayına, halk buluşmalarından kamu kaynaklarının savaşa aktarılmasını öne çıkaran sosyal medya çalışmalarına, sokak etkinliklerine ve barış dilinin yerleştirilmesi gibi tartışmalar yürütüldü.

Savaşa karşı demokratik ve barışçıl bir çıkış yaratma hedefiyle kapsamlı bir yol haritası çizilmesi için geniş bir komisyon kuruldu.

Toplantıda yer alan SODAP Eş Sözcüsü Sezgin Kartal, toplumun en geniş katmanlarının dahil edilebileceği bir savaş karşıtı blok oluşturmak gerektiğini belirtirken, yeni yıl bütçe görüşmelerinde savaş harcamalarının yoksulluğu derinleştirdiğini, ülke kaynaklarının halklara harcanması gerektiğini öne çıkaran çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kartal, iktidarın Yunanistan, Ermenistan ve Rojava gibi yerlere savaş hevesinin önüne geçmeyi, enternasyonalist bir perspektifi yaygınlaştırmayı esas alan imza kampanyaları düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda yer alan kurumlar: Yurttaş Girişimi, Birarada Derneği, Birlikte Yaşamak istiyoruz inisiyatifi, Adam-Der, KODA, Göçmen Dayanışma inisiyatifi, Suriyeli Göçmenler Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Kamu Emekçileri Fedarasyonu (KESK) Eğitim- Sen, DevYapı iş, Limter iş, PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası, İnsan Hakları Derneği, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Engelliler Konfederasyonu, Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Dicle Görme engelliler Derneği, SSPE derneği, Kadınlar Birlikte Güçlü, Mor Dayanışma, EŞİK, Kadın Savunması, SES, Ekmek ve Gül, Ekoloji Birliği, İklim adaleti Koalisyonu, Polen Ekoloji, TÖP Çocuk Meclisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Barış vakfı Avrupa Alevi Birlikleri, Demokrasi Konferansı alevi bileşenleri, Alevi kültür dernekleri, esnaf temsilcileri Toplantıya, EMEP, TİP, HDP, CHP, Kaldıraç, Köz, SODAP, EHP, Devrimci Parti, Yeşil Sol parti, Sosyalist Meclisler Federasyonu, TÖP, Halkevleri, HDK gözlemci olarak Kaos-gl ve Tüm emekliler Sendikası