Dr. Hikmet Kıvılcımlı HM21’de…

Dr. Hikmet Kıvılcımlı ölümünün 50. Yıldönümünde;  Historical Materialism dergisinin her yıl organize ettiği, bu sene pandemi yüzünden online olarak düzenlenen yıllık konferansların 18. sinde de tanıtılarak anıldı. Barış Akademisyeni ve Yol Siyasi Dergi yazarı Muzaffer Kaya, konferansın 6 Kasım saat 12.00’de gerçekleşen “Marxist Theory and Philisophy” adlı oturumunda “Hikmet Kıvılcımlı’s Contribution to Historical Materialism” isimli sunumunu yaptı.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı ölümünün 50. Yıldönümünde;  Historical Materialism dergisinin her yıl organize ettiği, bu sene pandemi yüzünden online olarak düzenlenen yıllık konferansların 18. sinde de tanıtılarak anıldı. Barış Akademisyeni ve Yol Siyasi Dergi yazarı Muzaffer Kaya, konferansın 6 Kasım saat 12.00’de gerçekleşen “Marxist Theory and Philisophy” adlı oturumunda “Hikmet Kıvılcımlı’s Contribution to Historical Materialism” isimli sunumunu yaptı. Kaya sözlerine Kıvılcımlı’nın biyografisini ve mücadele hayatını paylaşarak başladıktan sonra özellikle Tarih Tezi aracılığıyla Marksizm’e yaptığı katkı üzerine yoğunlaştı. Kıvılcımlı’nın üretici güçler teorisini dinleyicilere aktaran Kaya, tarihsel devrim ve sosyal devrim kavramlarıyla modern öncesi tarihte tarihsel devrimlerin oynadığı lokomotif rolünün altını çizdi. Komünden medeniyetlere sancılı geçişlerin yarattığı tarihsel izleklerin özellikle geç kapitalistleşen ülkelerde toplumsal mücadeleleri belirleyen önemli etkenler olarak yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Kaya, Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi’nde çok yararlandığı İbni Haldun’dan farklı olarak devirlere ve tekerrürlere dayanan bir görüşten ziyade helezonik olarak ilerleyen bir tarih görüşüne sahip olduğunun da altını çizdi. Kaya sunumunu tamamlarken Kıvılcımlı’nın hiçbir eserinin İngilizce başta olmak üzere diğer dillere çevrilmemesinin yarattığı eksikliği de bir kez daha hatırlattı.

Kıvılcımlı’nın uluslararası sosyalist kamuoyu tarafından tanınması açısından önemli bir adım olan bu sunumu buradan izlemek mümkün.

2021 yılında Kıvılcımlı düşüncesini tanıtan önemli bir İngilizce metin olarak İlker Cörüt tarafından yazılan Hikmet Kıvılcımlı, “History Thesis”, and Nation-Form: National Revolutionaries as Modern Barbarians? ile Kıvılcımlı’nın 50. Ölüm yıldönümünün fikirlerinin uluslararası tanınırlığını artırmak açısından iyi değerlendirildiği düşünülebilir ama bu konuda yapılacak daha çok işimizin olduğu da ortada.