Mehmet Latifeci Yoldaş Mücadelemizde Yaşıyor

Arap Alevi halkının bugünkü uyanışının tohumlarının atılmasına öncülük eden yoldaşlardan biriydi. Antakya’yı çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı, ama devletin parçalamak istediği bir mozaik kent olarak tanımlıyordu. Bu mozaik kent hala Suriye’de devam eden savaş ve asimilasyon politikalarıyla tehdit altında.

Mehmet Latifeci, Hatay Samandağ’ın Sutaşı köyünde 1965’te doğdu. 1985-86 yıllarında öğrenim gördüğü Burdur Eğitim Fakültesi’nde Kıvılcımlı geleneğiyle tanışmasıyla devrimci mücadeleye başladı. Burdur Eğitim Fakültesi’nde gençlik faaliyetlerindeki direnişlere önderlik etti. Direnişçi kimliği sonucunda üniversite eğitim hayatı kısa sürdü ve okuldan atıldı. Okuldan atıldıktan sonra memleketine dönerek devrimci mücadeleye Hatay Samandağ’da devam etti. Samandağ Halkevi’nin ve Güney Uyanış gazetesinin kurucularından da olan Mehmet Latifeci, Arap, Kürt ve Türk halklarının kardeşliği temelinde devrimci mücadeleye devam etti ve Samandağ’da Demokrasi Partisini kurarak İlçe Başkanı olarak devrimci enternasyonalist mücadelesini sürdürdü. Mücadeleci ve direnişçi kimliği ile egemen güçlere rahatsızlık vermesi nedeniyle 30 Mart 1995’te evinin önünde kurulan bir pusu ile Mehmet Latifeci ve babası Yahya Latifeci katledildi.

Mart, devrimciler için yoğun bir aydır. Kürt halkının dirilişinin ve mücadelesinin sembolü olan Newroz’un coşkulu kutlamalarıyla beraber mücadele tarihinde iz bırakanları öfke ve hüzünle andığımız aydır Mart ayı. Bahar ayları mücadeleyi yükseltenlerin egemenler tarafından durdurulmaya çalışıldığı dönemlerdir.

Devrimci dayanışmanın en güzel örneği olan Kızıldere Direnişi Mart’ta gerçekleşti.

Beyazıt katliamı 12 Mart darbesi sonrasında yükselen devrimci dalgayı kırmak için Mart ayında yapıldı.

Kürt halkının dirilişini ve özgürlük mücadelesini boğmak için girişilen Halepçe katliamı Mart ayında yapıldı.

Gazi katliamı da yine Mart ayında gerçekleştirildi.

Mart ayı Arap Alevi halkının mücadelesi açısından da önemlidir. Arap Alevi halkının yiğit önderi Mehmet Latifeci, 1995 yılının 30 Mart’ında devletin kontrgerilla güçleri tarafından katledildi.

12 Eylül 1980’de cuntanın yaptığı darbenin toplumda yarattığı ağır hasarın ardından, toplumsal hareketlerin yeniden filizlenmeye başladığı, yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı döneme rastlar Latifeci yoldaşın katledilmesi. Devrimci mücadelesine Burdur Eğitim Fakültesi’nde Kıvılcımlı geleneğiyle tanışmasıyla başlamıştı.

Öğrenci hareketinin önemli direnişlerinden olan ve kazanımla sonuçlanan Burdur Eğitim Direnişinin öncü kadrolarından biriydi. Bunun bedelini okuldan atılmayla ödedi. Burdur Eğitim Fakültesinden uzaklaştırılmasının ardından memleketi Samandağ’ına geri döndü. Mücadelesini burada da sürdürmeye başladı. İçinden geldiği Arap Alevi halkının kimlik ve inancı için mücadelesini sürdürdü. Dili ve inancı inkâr edilen Arap Alevi halkının mücadelesine ses oldu. Samandağ Halkevi’nin kuruluşuna öncülük etti. Antakya, Adana ve Mersin bölgesine hitap eden, ezilen halkların ve işçi sınıfının mücadele birliğini savunan bir çizgide yayın yapacak olan Güney Uyanış gazetesinin çıkarılmasına öncülük etti. Samandağ’ın sınıra yakın olması nedeniyle balıkçılık sadece gündüz yapılıyordu, gece yapılması o dönemde yasaklanmıştı. Latifeci yoldaş geçimini balıkçılıkla sağlayan insanların mücadelesinin yanında yer alarak gece de balıkçılık yapılmasına katkı sağladı. Tarım işçilerinin de örgütlenmelerine öncülük etti.

Halkların Kardeşliği Temel İlkesiydi

Kürdistan’daki katliamların en yoğun yaşandığı dönemdi. Lice’de katliam yapılmıştı. Devletin Kürdistan’ın köylerini, yerleşim yerlerini toplu imha girişimlerinde bulunduğu ve faili meçhul katliamların hız kesmediği karanlık dönemdi. O dönemde Türkiye’de halkların kardeşliği temelinde yan yana olmak ve Kürt demek yasaktı. Devletin uyguladığı özel bir politikayla halklar karşı karşıya getirilmek isteniyordu. İşte tam bu dönemde Latifeci yoldaş devletin bu planlarını bozmak ve Arap Alevi halkıyla Kürt halkının mücadelesini ortaklaştırmak için, halkların kardeşliğine inancı ve dayanışmacı ruhu ile DEP Samandağ İlçe Teşkilatı’nı arkadaşlarıyla kurdu. DEP Samandağ İlçe Başkanı olarak basına verdiği demeçlerde, yapılan bu savaşın kirli bir savaş olduğunu, devletin amacının halkları birbirine düşürmek olduğunu ifade etti. Yürütülen bu savaşın Arap Alevilerinin savaşı olmadığını ve halkın bu kirli savaşa alet edilmek istendiğini ifade etti. Sadece basın açıklamalarıyla yetinmeyen Latifeci yoldaş, Arap Alevi halkının Kürt halkıyla kardeş olduğunu, savaşın Kürt halkına katliam, ezilen diğer halklara ise yoksulluk getirdiğini ifade ederek bölgede savaşa karşı kampanyalar da örgütledi.

Emekçilerin Sesi, Arap Alevi Halkının Önderi

Latifeci yoldaş komünist kimliğinin gereği olarak her zaman ezilenin yanında yer aldı. Bir komünistin olması gereken her yerdeydi. Belediye, Hateks, İskenderun Demir-Çelik, Adana Lassa ve Bossa işçilerinin sesi oldu.  İşçilerin direnişlerine ve grevlerine katıldı, her zaman sesleri oldu.

Latifeci yoldaş aynı zamanda Arap Alevi halkının önderlerinden biriydi. Bugün onun yaptığı mücadelenin anlamının daha da arttığı bir dönemdeyiz. Latifeci yoldaş, bölgede mücadele yürüttüğü dönemde, Çağdaş Sanat Atölyeleri’nin kurulmasına ve bünyesinde Arapça kültür-sanat faaliyetlerinin başlamasına katkı sundu. Bu faaliyetlerle beraber Arap Alevi halkının bugünkü uyanışının tohumlarının atılmasına öncülük eden yoldaşlardan biriydi. Antakya’yı çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı, ama devletin parçalamak istediği bir mozaik kent olarak tanımlıyordu. Bu mozaik kent hala Suriye’de devam eden savaş ve asimilasyon politikalarıyla tehdit altında.

Biz yoldaşları olarak şimdi ve her zaman Latifeci yoldaşın, savaşa ve asimilasyona karşı başlattığı mücadeleyi devam ettireceğiz. Halkın yaşama hakkının savunulması, örgütlemesi ve Arapça kültür-sanat faaliyetlerinin daha da geliştirilip zenginleştirilmesi ve korunması için verdiği mücadeleyi sürdüreceğiz. Gezi’de Armutlu barikatlarında onun başlattığı mücadelenin ruhu vardır. Latifeci yoldaş bu ruhun öncülerinden birisi olduğu için katledildi. Devrimcileri bedensel olarak öldürebilirsiniz ama devrimcilerin mücadelesini ve fikirlerini hiçbir zaman öldüremezsiniz.

Mehmet Latifeci yoldaş yolumuza aydınlatmaya devam edecektir.