DİB’ten muhalefete: Armut piş ağzıma düş siyaseti ile olmaz

Demokrasi için Birlik, son dönemde artan baskılara işaret ederek muhalefetin tavrını eleştirdiği bir açıklama yayımladı.

Demokrasi için Birlik(DİB) son dönemde artan baskılara ilişkin muhalefetin tavrını eleştiren bir açıklama yayımladı. DİB, “Faşist bir rejim inşa edilirken, ana muhalefetin, iktidarın ekonomi ve salgın yönetimindeki başarısızlıklarının, dış politikadaki yalnızlaşmanın, işsizlik ve yoksulluğun, seçimi doğal olarak muhalefete kazandıracağı yolundaki ‘bekleyelim giderler’ politikasının etkisiz olduğu açık” dedi.

Demokrasi İçin Birlik’in açıklaması:

“Esnek ve güvencesiz çalışmayı kural haline getirmeye çalışan Yeni Ekonomi Politikaları’nın (YEP) açıklanmasından sonra Meclis, idam cezası ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısının tek adam rejimiyle uyumlu hale getirilmesine kadar çeşitli ‘müjdelerle açıldı.’

Aynı gün, toplumsal muhalefetin en yaygın ifade alanı olan sosyal medya üzerindeki denetimi artıracak yasa değişikliği yürürlüğe girdi.

Partili siyasetçilere yönelik ardı arkası kesilmeyen gözaltı operasyonlarını protesto eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis açılışına katılmadı.  Ertesi gün Kobane protestoları bahane edilerek yapılan operasyonlarda gözaltına alınan HDP eski MYK üyeleri, partinin RTÜK temsilcisi ve Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen tutuklandı.

İlk işi belediyenin önünde namaz kılmak olan Kars Valisi şehre kayyım olarak atandı.

Ardından demokratik toplum kuruluşlarının ve meslek örgütü etkinlikleri 1 Aralık’a kadar ertelenerek, Baroların genel kurul yapamayacağı açıklandı. Ertelemeyle çoklu baro düzenlemesiyle kurulan baroların Türkiye Barolar Birliği’ne delege göndermesinin önü açıldı.

“Gelişmeler gündem değiştirmeye değil, olağanüstü rejimi kalıcılaştırmaya yönelik”

Bütün gelişmeler; görünür oy ve toplumsal destek kaybına rağmen iktidarın gerici, dinci, faşist bir rejimi normalleştirmeye ve kalıcılaştırmaya yönelik adımları hızlandırdığını gösteriyor. Ana muhalefetin gündem değiştirme olarak tanımladığı Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, muhaliflere baskıların artırılması gibi gelişmeler gündem değiştirmeye değil, olağanüstü rejimi kalıcılaştırmaya yönelik.

“Kanunlardaki değişikliklerle kaybetmeyeceği bir seçime hazırlık yapıyor”

Ülkeyi olağan dışı yöntemlerle yönetmeyi sürdüren iktidar, bu yasama döneminde gündeme gelecek seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişikliklerle kaybetmeyeceği bir seçime hazırlık yapıyor.

Armut piş ağzıma düş hayali

“‘Bekleyelim giderler’ politikasının etkisiz olduğu açık”

Faşist bir rejim inşa edilirken, ana muhalefetin, iktidarın ekonomi ve salgın yönetimindeki başarısızlıklarının, dış politikadaki yalnızlaşmanın, işsizlik ve yoksulluğun, seçimi doğal olarak muhalefete kazandıracağı yolundaki “bekleyelim giderler“ politikasının etkisiz olduğu açık. Üstelik bu tutum bir sandık zaferini de güvenceye almıyor. Bu politika aynı zamanda iktidarın dinci ve gerici rejimi normalleştirmek ve kalıcılaştırmak için attığı adımlara, tuzağa düşmemek, çatışmaya girmemek  gerekçeleriyle sessiz kalınmasına neden oluyor. Öte yandan, yayılmacı, saldırgan, milliyetçi dış politikada ana muhalefet, barışçıl çözümleri savunmak yerine seçim ittifakını gözeterek iktidarın arkasına mevzileniyor.

Arkasında biriktirdiği insanlık suçları, ülke kaynaklarının yağmalanması, hırsızlık, soygun, talan yüküyle; iktidarın, seçim kaybederek, yandaş şirketlerden vakıflara, belediyelere ve oy devşirdiği kesimlere uzanan geniş çıkar ağını dağıtmayı ya da yargılanmayı göze alacağını düşünmek güç. Demokrasinin güvencesi olarak görülen sandık ise nicedir eski sandık değil.

“Muhalefet, parlamenter sisteme dönüşle kötü giden her şeyin düzelivereceğini vaat ediyor”

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi seçim kazandırmaya yetecek mi?

Umut yaratma

Bütün bu gelişmeler karşısında, Tek adam rejimine karşı olan muhalefetin, üstünde birleşmiş göründüğü “güçlendirilmiş parlamenter sistem” hedefinin, ülkenin birikmiş demokratikleşme sorunlarını çözüp çözemeyeceği, sandıkta halk desteğini alacak bir umut yaratıp yaratamayacağı sorusu aydınlatılmaya muhtaç.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesi, güçlü bir meclis ve meclise karşı sorumlu bir hükümet ima etmekle birlikte, muhalefetin topluma asıl vaat ettiği, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle geçmişte aksayan ya da kötü giden her şeyin düzelivereceği.

Oysa toplumun ezici bir çoğunluğunun yoksullukla, işsizlikle ve düpedüz açlıkla, salgında ölüm tehlikesiyle boğuştuğu bir ortamda bu yakıcı sorunları gündeme almayan, emekçiler ve yoksullar için adalet sağlamayan bir hedefin sade suya tirit bir demokratikleşme vurgusuyla iktidarı sandıkta yenilgiye uğratmasını beklemek de gerçekçi değil.

Yerel demokrasiden, halkın yönetime her düzeyde etkin katılımını ve denetimini güvenceye alacak mekanizmalardan, gücün ve yetkinin en geniş şekilde paylaşılmasından, Kürt halkının anadilde yaşam ve eşit yurttaşlık taleplerini karşılayacak çözümlerden, emekçiler, yoksullar ve güvencesizler için adaletten yoksun bir demokratikleşme vaadi, toplumun bilinçli, aktif yurttaşlar olarak demokratik mücadeleye katılmasını sağlayamaz. Halkın rolünü sadece oy vermeye indirgeyen hiçbir muhalefet hareketi sandıkta bile başarı kazanamaz.

Şimdi içinde bulunduğumuz tarihi anın demokrasi güçlerine işaret ettiği yol,  tek adam rejimine karşı en geniş cephenin oluşturulmasını gözetirken, halkın yakıcı sorunlarını öne alan bir toplumsal muhalefet hareketi yaratabilmek. Halkın; yalnız her düzeyde bu muhalefet hareketine katılabilmesinin değil, bizzat bu muhalefetin yaratıcısı olmasının araçlarını oluşturmak görevi, Meclis içinde ve dışındaki bütün demokrasi güçlerinin önünde duruyor.