Devlet kapitalizmi ve toplumsallığın yeniden inşası

Küreselleşmenin sorgulandığı ve jeostratejik dengelerde kayma yaşandığı momentte devlet, kapitalist yeniden üretimin merkezine çekiliyor. Devlet, neoliberalizmin alternatifi mi? Devlet kapitalizminden ne anlaşılmalı? Dünyada yaygın bir alan kazanma potansiyeline sahip mi? Türkiye’de bu ne oranda görülüyor, ne gibi gerilimler yaratabilir? Devletler ile toplum arasındaki güç dengelerinin değiştiği bir sürece girdik mi? Toplumsallığın yeniden inşasının zemini oluşabilir mi? Bu modelde işçi sınıfı ile devlet ilişkisi nasıl? Berkeley Üniversitesi Sosyoloji profesörü ve yazar Cihan Tuğal’a bağlanıyoruz.

YouTube player