“Hastalıkları Örgütlenerek Durduracağız”

BATİS-BAMİS İşçi Sendikaları, Bursa’da bir Meslek Hastalıkları Hastanesi kurulması için İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Meslek hastalıklarının en büyük nedenleri kimyasal kaynaklı gazlar, ağır metaller, çözücüler, gürültü ve sarsıntı, yüksek ve alçak basınçta çalışma, soğuk ve sıcakta çalışma, tozlar, radyasyon ve psikolojik etmenler. ILO verilerine göre meslek hastalıklarında yaşamını yitirenlerin sayısı, iş kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısına göre 5-6 kat daha fazla. 2016’da iş cinayetine dönüşen, meslek hastalığı sonucu en az 10 bin işçinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Türkiye’de meslek hastalıklarının varlığını tıbbi meslek hastalıkları tanı sisteminin olmaması, iş yeri hekimlerinin işçileri sömüren patronlara bağlı ve ücretli köle gibi çalışması, meslek hastalığının hastaneye bildirilmesini patronların engellemesi, her geçen gün artan kayıt dışı istihdam ile birlikte merdiven altı atölyeler ve taşeron sisteminin yaygınlaşmasına bağlayan BATİS-BAMİS İşçi Sendikaları’nın bu taleplerini Bursa gibi bir sanayi kentinde dillendirmesi işçilerin durumunu gözler önüne seriyor.

Meslek hastalıklarının tespit ve tedavisi için ilki 1945’de Zonguldak’ta, ardından da 1978’de İstanbul ve Ankara’da meslek hastalıkları hastanesi kurulmuştur. 1984’de işçi sayısı 2 milyon 553 bin 384, sendikalı işçi sayısı 1 milyon 427 bin 271 iken 2001’de işçi sayısı 4 milyon 562 bin 454’e, sendikalı işçi sayısı ise 2 milyon 609 bin 672’ye çıkmış; 5 Ocak 2019’da açıklanan istatistiklere göre, (kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçilemeyerek) kayıtlı işçi sayısı 13 milyon 411 bin 983’e çıkmıştır. Ancak sendikalı işçi sayısı 1 milyon 859 bin 038’e düşmüştür.

BATİS-BAMİS Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Metin Burak tarafından okunan basın açıklamasında “Ülkemizde iş cinayetine dönüşen iş kazalarına karşı yürüttüğümüz mücadele sürecinde, ülke genelinde tespit edilen ama açığa çıkarılması engellenen meslek hastalıklarında, hayatını yitiren veya ömür boyu engelli kalan işçi sayısının daha fazla olduğu tarafımızca gözlenmiştir. Meslek hastalıklarının en büyük nedeni, iş yükü ağır ve sağlıksız ortamda kimyasal zehir kusan, sanayi üretimi ile yeraltı kaynaklarının yoğun olduğu iş yerlerinde, yeterli veya hiç önlem alınmadan işçilerin çalışmak zorunda bırakılması ve Bursa gibi büyük illerde meslek hastalıkları hastanelerinin olmayışıdır. Uzun süredir başlattığımız çalışmanın sonucunda, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne verdiğimiz dilekçeyle bugün Bursa’dan başlatarak işçilerin yoğun olduğu illerde, tam teşekküllü meslek hastalıkları hastanelerinin açılması için mücadele başlatıyoruz. İşçi sendikaları BATİS ve BAMİS olarak kapitalist devlet ile işçileri sömüren patronların iş cinayetine dönüşerek işçileri öldüren veya ömür boyu engelli bırakan, meslek hastalıkları ile iş kazalarını iş yerlerinde yürüteceğimiz sendikal örgütlenme ve sınıf mücadelemizle engelleyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.