türkiye ve Yunanistan

Avrupa’da işçi eylemleri

Avrupa’daki işçi eylemlerinin altında yıllardır yaşanan yoksullaşma yatmaktadır. Neoliberalizmin 2008 krizinden beri Avrupa’da yaşam koşulları sürekli…