devlet kapitalizmi

Devlet Kapitalizmi Tartışmaları Üzerine

Devlet kapitalizminin tartışmanın merkezine doğru gelmeye başlaması aslında küresel ölçekte güç dengelerinin değişmeye başlamasıyla doğrudan ilişkilidir. …