Demirören

Anormal Normal – M. Sinan Mert

Faşizmin olağanüstü olanı, olağanlaştırabilmesinin sınırına ulaştığımız günlerden geçiyoruz ancak. Hiç kuşku yok ki ekonomik krizin emekçi sınıfların…