Koç Üniversitesi Hastanesinde işçi kıyımı

Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesinde taşeron olarak çalışan işçiler günlerdir baskı, mobbing ve işten atılma tehditleri karşı karşıya

Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesinde taşeron olarak çalışan işçiler günlerdir baskı, mobbing ve işten atılma tehditleri karşı karşıya olduklarını belirttiler.

Yılbaşında ihaleyi alan Euroserve şirketinin önceki dönem tazminatları ve hakları ödemeyeceğini belirtmesi üzerine yıllardır hastanede çalışan yaklaşık 50 işçi toplu halde istifa ederek mahkemeye başvurdu.

Konu hakkında bilgi veren işçiler yüzlerce taşeron işçinin olduğu hastanede son bir aydır işçi kıyımı yaşandığını vurguladılar. Bir ayda yaklaşık 11 işçinin keyfi nedenlerle işten atıldığını belirttiler. Çalışan işçilerin ise istifaya zorlandıklarını, mobbing ve baskıyla karşılaştıklarını, çalışma koşullarının kötü olmasından hizmet vermekte bile zorlandıklarını ve her gün işten atılma korkusu yaşadıklarını ve bu korkuyla da çalışmak zorunda kalmanın psikolojilerini kötü etkilediğini aktardılar. Sendikasız ve güvencesiz oldukları için patronların iki dudağı arasında çalıştıklarını, hakaretlerine maruz kaldıklarını da aktaran işçiler Koç Holding yetkililerine de seslenerek duruma müdahale edilmesini, baskıların sona erdirilmesini ve güvenceli, insanca koşullarda çalışmak istediklerini belirtti.

Son olarak işçiler; “Koç Holding karına kar katarken bizlerin açlık, baskı mobbing ve işsiz kalma tehdidi ile çalışmaya zorlanması kabul edilir değil” dediler ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini dile getirdiler. Taleplerini de sıralayan ve Koç Holdinge seslenen işçiler;

  • Acilen güvenceli ve insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını,
  • Hastanede taşeron sisteminin kaldırılarak kadrolu çalışanların tüm haklarından kendilerinin de faydalanmasını
  • Devam eden baskıların sonlanmasını istediler.

Aksi takdirde demokratik yol ve yöntemlerle mücadele etmekte kararlı olduklarını; basın açıklaması, iş bırakma ve benzeri eylemlere de hazırlandıklarını ve bundan hastaların da ciddi anlamda etkileneceğini söylediler.