İstanbul Üniversitesi öğrencileri online sınavlarla ilgili eylemde: #iümağduretme

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri, fakülte yönetiminin online sınavlarla ilgili okul yönetmeliğine uymamasının öğrencilerde yaratacağı mağduriyetler üzerine sosyal medya kampanyası düzenliyor.

Covid-19 nedeniyle mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci sorunlarla anılmaya devam ediyor. Bugünlerde yaşanan problemin adresi ise İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi.

İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından yakın zamanda ‘Örgün Öğretimlerin Çevrim İçi Sınavlarına Yönelik İlke ve Kurallar’ adıyla bir yönetmelik yayınlanmıştı. Yönetmeliğin kendileri açısından yaratacağı sorunlara değinen öğrenciler hem okula toplu dilekçe gönderiyor hem de sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Rektörlüğün sınavlara ilişkin yaptığı düzenlemede sınav tipinin (ödev/proje, açık uçlu ya da çoktan seçmeli) öğretim elemanı tarafından belirleneceği yazıyor ancak Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, fakülte hocalarını sınavların sadece açık uçlu veya çoktan seçmeli online sınav olması yönünde zorluyor.

Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri, sosyal medya hesaplarında, herkesin eşit koşullara sahip olmadığını vurgulayarak gerekli teknik ekipmana sahip olmayan öğrencilerin sınavlara giremeyeceğini paylaşıyorlar.

Konuyla ilgili görüştüğümüz İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaşadıkları mağduriyetleri şöyle sıraladılar:

  • Yayınlanan yönetmelikte sınavların; ödev/proje, açık uçlu veya çoktan seçmeli (test) olarak yapılacağı ve bu yöntemlerden sadece birinin seçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Fakat bölüm hocalarının beyanı üzerine vizelerin; dekanlık tarafından açık uçlu veya çoktan seçmeli olmak üzere online canlı sınav olması istenmiştir. Okul yönetimi ve dekanlık tarafından açıklanan kararların uyuşmazlığı biz öğrenciler açısından belirsizliğe yol açmıştır. Bu belirsizlik ortamı ortadan kaldırılsın.
  • Sınavların açık uçlu veya çoktan seçmeli biçiminde olup süre kısıtlaması içermesi, yeterli teknik ekipmana sahip olamayan arkadaşlarımız açısından eşitsizlik doğuracak, sınavı teslim edememe veya düşük not alma gibi sorunları da beraberinde getirecektir.
  • Online sınavlar esnasında boş bırakılarak veya cevaplanılarak geçilen sorulara dönülemeyecek olması, tek bir soruda takılan veya emin olamayanlar için ayrıca bir mağduriyet yaratacaktır.
  • Sınavlarda yaşanabilecek herhangi bir teknik sorun (internet, elektrik kesintisi vb.) sebebi ile sınava giremeyen veya sınavını tamamlayamayan öğrencilerin, telafi sınavına girme hakkının, sorunu kanıtlı dilekçe ile bildirmeleri sınırlaması, sorunu kanıtlayamayan öğrenciler açısından hak gaspına yol açacaktır.
  • Ayrıca sınav esnasında yaşanabilecek herhangi bir bağlantı kopukluğu durumunda, kaybolan süre, sınav süresine eklenmeyecek; kopma durumu tamamen öğreninin sorumluluğunda olacaktır.

Yukarıda belirtilen olası bütün sorunlar sebebiyle:

  • Mevcut belirsizliklerin giderilmesini,
  • Sınavların hangi türde olacağı kararının, her bölümün kendi bünyesindeki akademisyenler ve öğrenciler tarafından alınmasını,
  • Çözülmüş veya boş bırakılmış sorulara, sınav süresi sonuna kadar geri dönülebilmesini,
  • Telafi sınavı hakkının kanıtlı dilekçe olmaksızın sorun yaşayan herkese tanınmasını,
  • Potansiyel bağlantı kopukluğu durumunda kaybolan sürenin, toplam süreye ilave edilmesini talep ediyoruz.”

İstanbul Ünirsitesi öğrencileri bu sorunlar çözülene kadar kararlılıkla seslerini çıkaracaklarını vurgulayarak bugün de sosyal medya üzerinden #iümağduretme hashtagi ile alınan kararlara karşı tepkilerini gösterecekler.