Her Yıl 20 Milyon Kişi İklim Değişikliği Nedeniyle Göçe zorlanıyor: Oxfam

ÇEVİRİ: Ayşe Tansever, TeleSUR English

Hiçbir ülkenin kaçışı yok ama yoksul ülkeler çok daha büyük bir risk altında.

Bu ay başında Oxfam tarafından yayınlanan araştırmaya göre iklim kaynaklı felaketler yılda yaklaşık 20 milyon kişiyi -iki saniyede bir kişi- evlerini ve yaşam alanlarını terke zorladı.

Araştırmaya göre, “Deprem ve volkan patlamaları ile karşılaştırıldığında   hortumlar , seller ve orman yangınları yedi kat, bölgesel sürtüşmeler  ise üç kat daha fazla göç etme riski yaratmaktadır.”

“Yaşadığımız yerden göçe zorlanmak: İklim koşulu nedeniyle yerinden edilme” adlı çalışma, iklime dayalı felaketlerin 2008’de yılda yaklaşık iki yüzden, 10 yıl içinde bin beş yüzün üstüne çıktığını gösteriyor.

Hiçbir ülkenin kaçışı olmasa da yoksul ülkeler çok daha büyük risk altındadır. Aşırı hava olaylarının doğrudan bir sonucu olarak  küçük adalar ve kalkınmakta olan Küba ve Tuvalu gibi ülke halklarının başka yerlere göç riski taşıyan en yüksek on ülkeden yedisini oluşturduğunu gösteriyor.   

Aşırı hava felaketleri nedeniyle burada yaşayanların, örneğin Avrupa halklarından 150 kez daha fazla göç etme riski vardır.

Oxfam International’ın iklim politika baş yöneticisi Nafkote Dabi, Gerçek Haber’e “Amerika Birleşik Devletleri’nde veya İspanya’da yaşıyor olsanız da, iklim krizinin etkilerini yaşayacaksınız […] ama etkilenen insanların çoğunluğu  yoksul ülkelerde yaşamaktadır.” dedi.

“Çalışmamız, yoksul ülkelerde yaşıyorsanız, iklim ile ilgili felaketler nedeniyle yerinden edilme olasılığınızın ABD’de olup olmadığınıza kıyasla dört kat daha fazla olduğunu gösteriyor” dedi.

Öte yandan, Somali’den Guatemala’ya kadar yoksul ülkelerde hem iklim krizi hem de çatışmalar nedeniyle büyük göçler görüyorlar.

İklimsel felaketler ve çatışmalar arasında açık bir bağlantı kurmak zor olsa bile, “kuraklık nedeniyle yiyecek ve su bulma olanağının kaybolması gibi yaşam kaynaklarına ulaşma olasılığının azaldığı bazı alanlarda çatışmalar çıkıyor.” diye Dabi ekledi.

Oxfam, şu anda İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen COP25 Birleşmiş Milletler iklim zirvesi öncesinde bu çalışmayı  yayınladı.

Çalışma, “Uluslararası toplumun ve özellikle kirletici zengin ülkelerin ilk sorumluluğu, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve kirliliği azaltmak ve küresel ısınmayı 1,5° C’ye sınırlandırmak için daha iddialı önlemler alarak insanların yaşamları üzerindeki etkilerini en aza indirmektir. Bu, dünyanın en zor durumdaki toplulukları için bir ölüm kalım sorunudur.” diyerek hatırlatma yapıyor.

Çoğu gelişmekte olan ülkenin karşılaştığı bir diğer ciddi sorun da, zengin ülkelerin yoksul ülke ve topluluklara bu konuda yardım için kurulan fonlara destek olmadaki yetersizliğidir.   

Raporda, uluslararası toplumun yeni fonların sağlanmasında çok az ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

Bu nedenle de son on yılda endişe verici bir şekilde artan iklim felaketi maliyetleri bu yoksul ülkelerin kendi bütçelerinden karşılanmak zorunda kalmaktadır. Çalışma, bunun gelişmekte olan küçük ada ülkelerinda milli gelirin yüzde 20’sine ulaştığına işaret ediyor.