Podcast | Feminist Güzergâh’ın yeni bölümü: Feminist Bellek

Feminist Güzergâh podcastinin yeni bölüm konusu feminist kavramları, tanımları, kampanyaları, sloganları ve örgütlenme deneyimlerini bir araya getiren, bir nevi dijital sözlük olan Feminist Bellek web sitesi.

Bu bölümde, feminist yöntem bağlamında yayının yazarlarla ilişkisi ve yazarların birbirleriyle ilişkisine daha çok odaklanılıyor.

Kübra Derin ve Şeriban Alkış, konukları Bermal Küçük ile Türkiye kadın hareketinin yakın tarihli gündemlerine de kısa bir bakış atarak Feminist Bellek’i konuşuyor.

Önceki bölümler için: