16 Kasım Birlik Buluşması – Aydın Deniz

Birlik toplantısına katılan ve imza atan kurumlar şunun farkında idi;  geçmişte yaşanılanların ve birbirimize olan eleştirilerimizin devam etmesi birlik olmamızın önünde engel değildir ve kurulacak iyi bir iletişim birçok konuda ayrışmanın da önüne geçecektir.

30 yıldır örgütlü mücadelemizi sürdürürken birçok meşru kazanım sağladığımız halde son süreçte yasal olarak hiçbir kazanımımızın olmaması, üstüne üstlük yaşadığımız baskıların tekrar artması nedeniyle mevcut gidişata dur demek ve gelecek mücadele perspektifimizi şekillendirmek biz Aleviler için elzem bir konu olmuştur artık. Türkiye’nin demokratik bir hale dönüştürülmeden eşit yurttaşlık talebimizin karşılık görmeyeceği gerçekliği sebebi ile demokrasi mücadelesine daha çok yoğunlaşmak, bizlere yönelik saldırı ve baskılara karşı ortak mücadele hattını aynı zamanda ana taleplerimizin karşılanması adına yeni yol haritalarının belirlenmesi için bir birlik toplantısına ihtiyaç vardı.

Bunlardan dolayı Avrupa ve Türkiye’nin 7 çatı Alevi örgütü, 16 Kasım’da Garip Dede Dergahı’nda “Yolda Birlik Mücadelede Birlik” toplantısı için çağrı yaptı. Bu toplantının iki önemli yanı bulunmaktaydı.

  • Şubat ayında Türkiye Alevi Çatı Örgütleri birlikteliğini ilan etmişti ve bu toplantıyla birlikte Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun katılımıyla Alevi hareketi bütünlüğünü neredeyse sağlamış oldu. (Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı, Avustralya ve Amerika kıtasındaki Alevi örgütlenmelerini de içine alarak bütünü sağlamış olacaklardır.)
  • Bugüne kadar sadece kurum temsilcilerinin ve yöneticilerinin katıldığı birlik toplantıları olmuştu. İlk defa halka açık yapıldı ki katılımın neredeyse dörtte üçünü halk oluşturmuştu. Aynı zamanda hiçbir federasyon bileşeni olmayan bağımsız cemevleri de toplantıya katılarak önemsediklerini ortaya koymuştur.

Birlik toplantısına katılan ve imza atan kurumlar şunun farkında idi;  geçmişte yaşanılanların ve birbirimize olan eleştirilerimizin devam etmesi birlik olmamızın önünde engel değildir ve kurulacak iyi bir iletişim birçok konuda ayrışmanın da önüne geçecektir. Aslında bu toplantı ile gerek kurumların gerekse halkın, düşüncelerini ortaya koyması niyetlerin birlenmesidir ve bu doğrultuda birlik kararı alınmıştır.

Bu birlikteliğin öncelikle eksik kalan yanların tamamlanması, sonra ise Alevilerin yaşadığı örgütsel ve inançsal sorunlara yönelik çözüm üretmek için çalışmalara bir an önce başlaması önemlidir. İlk alınan kararlardan biri de genel başkanlar düzeyinde veya temsiliyet düzeyinde üç ayda bir olağan toplantılar konulmasıydı. Olumlu bir karar; lakin öncelikle bu birlikteliğin ete ve kemiğe bürünmesi gerekir. Yani bir an önce ilkeleri de ortaya konularak tüzel kişiliğe kavuşturulmalı; geleceğe yönelik programla bu birlik daimi kılınmalıdır. Uzun vadede ana taleplerimiz üzerinde yoğunlaşırken kısa vadede bu birlikteliği pekiştiren ve pişiren pratikleri hayata geçirebilmelidir. Birliğimizin, dirliğimizin sağlandığı güçlü bir ortak mücadele, ana taleplerimizi kazanma ve bizlere yönelik asimilasyon, saldırılar, baskılar konusunda büyük bir adım olacaktır.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Aşağısallıpınar köyünde cami yapma girişimi olmuştu ve Alevi kamuoyunda gösterilen tepkiler sonucu inşaat durdurulmuştu. Alevi köylerine yapılmak istenen cami projelerine dur demek için 19 Kasım Salı günü Alevi Dernekler Federasyonu birlik adına da Kars, Erzurum ve Ardahan’a giderek çalışma yürütecektir. Çatı kurumlarımızın yaşanan sorunlara anında müdahale etmesi ve yereldeki Can’larımıza güç vermesi mücadeleyi ortaklaştırma yönünde değerli adımlardır. Emeği geçenlerin emekleri Hakk Divanı’na yazıla…

Aşk ile…

Yazarın Diğer Yazıları